Kontaktinfo valgkampansvarlig og lokallagsledere

Her er kontaktinformasjon til lokallagsleder og valgkampansvarlig i din kommune.

Vi trenger mange hender i valgkampen, enten til å koke kaffe, frakte utstyr eller distribuere valgbrosjyre i postkasser eller om du vil bli med å gå på husbesøk og stå på stand i din hjemkommune.

Så ta kontakt om du vil bidra til å sikre fire nye år for Erna som Statsminister, og en borgerlig regjering.


Lokalforening Fornavn Etternavn Telefon Verv
Aust-Agder Høyre
Erik Johan
Lindøe 45281104
Valgkampleder
Aust-Agder Unge Høyre
Frida G
Berntsen

Valgkampleder
Arendal Høyre Linda Dagestad Øygarden +4795174010 Kampanjeleder
Arendal Høyre Peder Syrdalen +4791604848 Lokallagsledere
Birkenes Høyre Gunnar Høygilt 90753558 Kampanjeleder
Birkenes Høyre Johan Olav Brakestad 48236619 Lokallagsledere
Bygland Høgre Olav Neset 92281444 Kampanjeleder
Bygland Høgre Olav Neset 92281444 Lokallagsledere
Bykle Høgre Torvald Gautland 90079898 Kampanjeleder
Bykle Høgre Torvald Gautland 90079898 Lokallagsledere
Evje og Hornnes Høyre Linn Moseid 41859304 Kampanjeleder
Evje og Hornnes Høyre Jan Kristensen 91118726 Lokallagsledere
Froland Høyre Sigmund Håverstad +4740046813 Kampanjeleder
Froland Høyre John Magne Bjerga 96509820 Lokallagsledere
Gjerstad Høyre Håkon Helgesen 90955325 Kampanjeleder
Gjerstad Høyre Håkon Helgesen 90955325 Lokallagsledere
Grimstad Høyre Hege Ingeborg Bjerke Erlandsen 92238598 Kampanjeleder
Grimstad Høyre Kristian Tønnesøl +4747635631 Lokallagsledere
Iveland Høyre May Britt Topland 90205347 Kampanjeleder
Iveland Høyre May Britt Topland 90205347 Lokallagsledere
Lillesand Høyre Svaleng Kari Lise 4748153178 Kampanjeleder
Lillesand Høyre Birger Gauslaa +4791822529 Lokallagsledere
Risør Høyre Stine Kirkhusmo +4745238915 Kampanjeleder
Risør Høyre Anette Lunner Salling 92062939 Lokallagsledere
Tvedestrand Høyre Birger Eggen +4795937110 Kampanjeleder
Tvedestrand Høyre Birger Eggen +4795937110 Lokallagsledere
Valle Høgre Knut Hagen 90945695 Kampanjeleder
Valle Høgre Knut Hagen 90945695 Lokallagsledere
Vegårshei Høyre Inge Lines +4790155010 Kampanjeleder
Vegårshei Høyre Inge Lines +4790155010 Lokallagsledere
Åmli Høyre Eivind Gangsei 95868290 Kampanjeleder
Åmli Høyre Hans Fredrik Tangen +4790979797 Lokallagsledere