Høyre + ungdom = sant!

Innlegg av Aust-Agder Høyres fylkesordførerkandidat Torunn Ostad, 5. kandidat Haagen Poppe og 10. kandidat Line Ostad som også er 4. kandidat for Grimstad Høyre.

Noen tenker kanskje at fylkespolitikk er litt kjedelig. Men ikke for ungdom. Hvert eneste vedtak fylkespolitikerne gjør om de videregående skolene påvirker hverdagen og framtida til ungdommene våre. Det er fylkespolitikere som bestemmer når og hvor de kan ta skolebuss, og hvor ofte det går buss til byen fra der de bor. Derfor er det bare rett og rimelig at ungdom skal få være med og bestemme i fylkeskommunen.

I Aust-Agder Høyre tar vi ungdommen på alvor. Vi har hatt ungdomskandidater med i programprosessen og vi har tatt opp saker på vegne av ungdomspartiene gjennom hele perioden. Men det er viktig at de får være med å ta beslutningene. Denne gangen har vi fått med to flinke ungdomskandidater blant topp ti på lista til fylkestinget. Nå trenger vi deres hjelp for å velge dem inn.

På 5. plass står Haagen Poppe fra Arendal. Han er allerede et kjent navn i politikken, tross sine 19 år. Haagen brenner for en skole som ser enkeltindividet, og som lar elevene strekke seg etter sine mål og drømmer. Han ønsker seg en skole som gir elevene valgfrihet og nivåtilpasset undervisning, slik at alle elevene har mulighet til å lykkes. Kan vi klare å få til en skole helt uten mobbing? Haagen kommer aldri til å gi opp å prøve.

På 10. plass står Line Ostad fra Grimstad. Line er 20 år og har i mange år hatt et stort engasjement i ungdoms- og studentpolitikken. Hun er storbruker av buss mellom studier i Kristiansand og jobb i Grimstad, og er opptatt av at kollektivtilbudet må være effektivt og framtidsretta. Hun brenner for at skolen skal løfte både de flinkeste og de svakeste.

Det er mange år siden fylkesordførerkandidat Torunn Ostad gikk fra Unge Høyre til «voksen»-Høyre. Men i fylkestinget de to siste periodene har hun vist at hun fortsatt er opptatt av at ungdommene skal høres i politikken. I denne perioden har Høyre vedtatt Fylkeselevrådets ønske om anonym retting ved store vurderinger i videregående skole. Vi har sørget for at enda flere lærere får etter- og videreutdanning. Men den store satsingen har vært forebyggende arbeid. I budsjettet for 2015 fikk Høyre flertall for å bruke 2 millioner ekstra i 3 år på fagpersoner innenfor psykisk helse tilgjengelig for elevene. Vi har også startet et samarbeid med kommunene og fylkesmannen om å redusere mobbing. Vi skal blant annet arrangere en årlig konferanse med mobbing som tema og dele ut en pris til skoler som har vært særlig gode til å bekjempe mobbing.


Er du fortsatt i tvil om du bør stemme Høyre i fylkestingsvalget?

I neste periode lover vi å jobbe for:

-       Å gi elever muligheten til å ta hele eller deler av utdannelsen i bedrift

-       Å innføre fritt skolevalg, også på tvers av fylkesgrenser

-       Mer penger til etter- og videreutdanning av lærere

-       At barn og ungdom under 20 år skal få disponere fylkeskommunale idrettsanlegg gratis

-       At alle elever skal få tilbud om å ta fag på høyere nivå, også universitet/høyskole

-       Å styrke skolehelsetjenesten og bekjempe mobbing

-       Å søke om prøveordning for valgfritt sidemål

-       Nytt skianlegg på Vegårshei og 50-meters basseng på Myra

-       Nye løsninger i kollektivtransporten på mindre steder, for eksempel bestillingsbuss

-       En felles billett for buss, tog og ferje

 

Fortsatt ikke overbevist?

Les resten av programmet vårt på www.aust-agder.hoyre.no eller følg Aust-Agder Unge Høyre og Aust-Agder Høyre på facebook. Velg Høyres liste i fylkestingsvalget og sett et ekstra kryss ved våre to flinke og engasjerte ungdomskandidater.

 

Godt valg!

Torunn Ostad, fylkesordførerkandidat Aust-Agder Høyre
Haagen Poppe, 5. plass på Høyres liste til fylkestingsvalget
Line Ostad, 10. plass på Høyres liste til fylkestingsvalget og 4. plass på Grimstad Høyres liste