Den viktige kampen for sykehuset!

Det er med glede vi registrerer at det er tverrpolitisk enighet i Aust-Agder i kampen for Sørlandet sykehus Arendal. Alle kjemper samlet for et trygt og godt tilbud ved sykehuset i Arendal, et tilbud som også skal inneholde et døgnkontinuerlig akuttmottak og fødeavdeling!


Avtroppende ordfører Einar Halvorsen, ordførerkandidat Geir Fredrik Sissener, fylkesordførerkandidat Torunn Ostad og stortingsrepresentant Svein Harberg har vært og er tydelige og klare på dette i enhver sammenheng. Verken de ansatte eller befolkningen i Aust-Agder har nå tillit til at sittende ledelse og styre er sterke nok til å vil sørge for at prosesser kommer i riktig spor og fremtiden til sykehuset i Arendal kan ivaretas på en rettmessig måte. Det er derfor nødvendig med utskiftinger! Det er formidlet til styret i Helse SørØst som har ansvar for å gripe fatt i dette! Nå må noe skje, slik at vi kan bevare alle de gode ansatte og det gode tilbudet som er ved sykehuset i Arendal.

 

Det er lett å «rette baker for smed» siden forskjellige forvaltningsnivåer har forskjellig ansvar i saken som diskuteres. En ting er helt sikkert, sykehusdrift er ikke en del av ansvaret for kommuner og fylker, og altså ikke en del av valgkampen. Kampen er også altfor viktig til å gjøre til en partipolitisk valgkampsak. Det vil være veldig uheldig og vil kunne svekke kampen vår dersom det gis inntrykk av politisk uenighet i regionen. Det er full enighet, og vi samarbeider godt med de tillitsvalgte på sykehuset.

 

Helseminister Høie, som er godt oppdatert på det som skjer på sykehuset, har ikke anledning til å gå inn i den daglige driften av sykehusene. Når han er så tydelig på at sykehuset i Arendal er tryggere enn noen gang, er det på bakgrunn av den politikk regjeringen arbeider med for sykehusstrukturen i Norge. Vi må ta vare på de som støtter oss! Planen vil bli lagt frem til behandling på Stortinget i løpet av høsten, og vi ser frem til at Høie der følger opp med å gi føringer for sykehusstrukturen. Vi er trygge på at han holder det løftet.

 

De som bestemmer hvordan Sørlandet sykehus skal organiseres er Styret for Sørlandet sykehus HF. De tar stilling til forslag som kommer fra sykehusledelsen, enten de følger opp ekspertgrupper eller forslagene kommer fra ledelsen selv. Styret har ansvar for direktør. Det er altså styremedlemmene i sykehuset vi må bearbeide for å nå frem med vårt syn. Det er også det vi politikere i Høyre gjør. Fremtiden til sykehuset i Arendal avgjøres ikke i avisspaltene, og som sagt definitivt ikke i kommunevalget, men i aktiv påvirkning av styremedlemmer i styret for sykehuset. Det blir også en viktig innsats som skal gjøres når sykehusplanen skal behandles på Stortinget i vinter. Vi vet at vår stortingsrepresentant Svein Harberg er tydelig på Arendals side i dette spørsmålet, og at han og de andre stortingsrepresentantene på Aust-Agderbenken vil være aktive og passe på sykehuset vårt.

 

Kampen for innholdet i sykehuset vårt er krevende! Vi må ikke bli motløse, men konstruktiv bearbeide beslutningsmottagerne med de gode argumentene vi har! Vi skal kjempe videre!

 

Geir Fredrik Sissener, ordførerkandidat Arendal Høyre

Torunn Ostad, fylkesordførerkandidat Aust-Agder Høyre

Svein Harberg, stortingsrepresentant Aust-Agder Høyre