Stortingsrepresentant Svein Harberg sin tale til Høyres Landsmøte 2016

Dirigenter, Landsmøte, kjære Høyrevenner 

Takk til statsrådene våre med Erna i spissen. Vi samles til landsmøte, og gjør det til en stor mulighetskonferanse fordi denne regjeringen leverer!

Ja, innsatsen er tydelig blant annet på utdanning, barnehage, samferdsel, helse,  barne-  og familievern, digitalisering og nye måter å løse oppgaver på.

Når det nå blir noen tøffere år, så har vi allerede lagt til rette for verdiskaping rundt i landet, og hverdagen for frivillige organisasjoner, som er våre viktige medhjelpere i hverdagsintegrering, er betydelig forenklet og de er styrket gjennom økt momskompensasjon og økte overføringer.

Regjeringen leverer.

Min egen landsdel Sørlandet står nå foran betydelig omstilling, samtidig som vi skal fortsette å løse en del levekårsutfordringer.

Takk Erna, for at du i din posisjon er så tydelig på at de som trenger en ekstra hånd, en ny mulighet og hjelp til en trygg og meningsfull hverdag kan stole på denne regjeringen.

Når Liv kan gå på skolen uten den vonde klumpen av redsel i magen, når Frank har fått et alternativ til dop for å greie hverdagen, når utenforskap er gjort om til deltagelse, når Høyre i hele landet ser den enkelte, bryr seg og griper inn - da har vi virkelig levert.

Nå stoler vi på at regjeringen fortsetter å levere, så skal vi med stolthet ta det videre, Høyre i hele landet skal følge opp - vi skal virkeliggjøre MULIGHETSLANDET!


Svein Harberg

Komitéleder familie- og kulturkomiteen

Stortingsrepresentant for Aust-Agder Høyre