Vi løser viktige utfordringer i dag og ruster Aust-Agder for fremtiden!

Fylkesordførerkandidat Torunn Ostad, 2. kandidat Kristoffer A. Lyngvi, 3. kandidat Arild Windsland.

Aust-Agder Høyres hjertesaker

 

 • Aust-Agders videregående skoler skal være mest mulig tilpasset hver enkelt elevs nivå og livssituasjon
 • Vi skal styrke arbeidet med læringsmiljøet og psykisk helse i skolen, og Aust-Agders skoler skal være mobbefrie
 • Alle som er kvalifiserte og som ønsker det skal få læreplass
 • Sørlandet sykehus skal styrkes og videreutvikles som et fullverdig sykehus
 • Aust-Agder Høyre vil ha et sterkt, lokalt selvstyre med respekt for eiendomsret­ten, og Fylkestinget skal så langt som mulig avstå fra å overprøve vedtak fattet i kommunene
 • Målet vårt er vekst i befolkning og næringsliv over det nasjonale gjennomsnittet. Dette når vi ved å ha god infrastruktur og markedsføre kompetansemiljøene våre
 • Vi skal ha økt klimafokus innen areal- og transportplanleggingen, og vil innføre en felles billett for buss, tog og ferje
 • Vi skal fortsette å kjempe for raskest mulig 4-felts motorvei gjennom hele fylket, og gul midtstripe på Rv 9 innen 2023
 • Vi skal samarbeide med kommunene om gode tiltak for økt friluftsliv og bidra med midler der det antas å få størst effekt
 • Fylkeskommunale bygg skal lånes ut gratis til kulturtilbud og frivillige organisasjoner
 • Nok hurtigladere i Aust-Agder til at el-bil er et fullgodt alternativ
 • Sørge for planleggingsmidler til ny adkomstvei til Eydehavn havn

Trykk her for å lese Aust-Agder Høyres program 2015 - 2019

Trykk her for å lese Aust-Agder Høyres kandidatbrosjyre 2015 - 2019