Vi må satse på realfag nasjonalt, regionalt og lokalt!

Regjeringen satser på realfag og nylig lanserte kunnskapsministeren den nye realfagsatsingen «Tett på realfag»

I fjor fikk 22,7 prosent av elevene som gikk ut av ungdomsskolen, karakteren 1 eller 2 i standpunkt i matematikk. Denne andelen har vært stabil de siste årene. Samtidig fikk hele 42 prosent av 10.-klassingene som kom opp i skriftlig eksamen i matematikk, karakteren 1 eller 2 i år. Gjennomsnittskarakteren i matematikkeksamen på 10. trinn i Aust-Agder har falt fra 3,1 i 2010 til 2,7 i 2015, mot 3,1 og 2,9 nasjonalt. Tallene for Arendal viser reduksjon fra 3,2 til 2,8. Spesielt bekymringsfullt er den store andelen elever i Arendal på karakteren 2, hele 34,4 prosent, mens 25 prosent har fått karakteren 3.

– Matematikk står i en særstilling blant de norske skolefagene når det gjelder dårlige resultater. Hovedmålet med den nye realfagsstrategien er at flere barn og unge skal mestre matematikk og naturfag. Vi skal få færre elever som presterer på lavt nivå, og flere som presterer på høyt nivå, sier kunnskapsministeren. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

I satsingen inngår de regionale vitensentrene som en av flere viktige aktører.


Besøk på Vitensenteret Sørlandet
Aust-Agder Høyres fylkesordførerkandidat Torunn Ostad og 4. kandidat Maiken Messel besøkte fredag Vitensenteret Sørlandet i Arendal for å få vite mer om hva de kan tilby. Vi fikk en omvisning av daglig leder Kine Wangerud.

Vi mener at Vitensenterets tjenester, kompetanse og utstyr er av svært høy kvalitet og av stor relevans for skolene – men at dette dessverre er altfor lite kjent. Praktisk og eksperimentell tilnærming kan bidra til at elever forstår matematikk og naturfag og kan være et potensial for å forebygge frafall i skolen. Vitensenteret kan kurse elever i både grunnskole og videregående skole med tilbud som er tilpasset ulike nivå. Vitensenteret kan også kurse lærere i å praktisere slike metoder i undervisningen.

Foreløpig har Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner støttet Vitensenteret økonomisk med til sammen 2 mill. kr. årlig de to siste årene. Men det er ønskelig å få samarbeidet inn i faste former og fylkestinget har bedt om en sak i løpet av høsten 2015. Vi håper at begge fylkestingene går inn for at fylkeskommunene blir medeiere sammen med Arendal kommune og inngår langsiktig samarbeid og kjøp av tjenester fra Vitensenteret Sørlandet. Vi ser også at fylkeskommunene kan være en pådriver for at kommunene i større grad skal benytte seg at Vitensenterets kompetanse og tjenester.


Aust-Agder Høyre vil:

  • At fylkeskommunen i samarbeid med Vitensenteret og kommunene tar initiativ til en talentsatsing hvor noen elever som er motivert for ekstra utfordringer i realfag får en ekstra oppfølging av vitensenteret. Satsingen må starte mens elevene går i videregående og strekke seg utover i videregående opplæring. Vitensenterets samarbeid med UiA og næringslivet kan utnyttes positivt i talentsatsingen.

 

  • Samarbeide med Vitensenteret om kursing av elever i både grunnskole og videregående skole med tilbud som er tilpasset ulike nivå. Vitensenteret kan også være med å videreutvikle tilbudet om sommerskole.

 

  • At Vitensenteret blir en viktig leverandør av kurs og andre kompetansehevende tiltak for realfagslærere i grunnskole, videregående skole og pedagoger i barnehagene.

 

  • Bidra til at Vitensenteret kan anskaffe en Vitenbuss. Da kan ansatte enklere dra ut til skoler i hele Agder, og hente elever til Vitensenteret. Dette vil helt sikkert få enda flere kommuner og skoler til å takke ja til tilbudene fra Vitensenteret.

 

  • Utvide samarbeidet til også å gjelde innovasjon i næringslivet. Vitensenteret kan bli en møteplass mellom bedrifter, studenter/elever og alle med gode ideer de trenger hjelp eller utstyr til å videreutvikle.

Trykk her for å lese Aust-Agder Høyres program 2015 - 2019

Trykk her for å lese Aust-Agder Høyres kandidatbrosjyre 2015 - 2019