Kontakt

Adresse

v/ Johan Olav Brakestad, Osebakken 26
4760 BIRKELAND

Våre folk

Se våre politikere

Om Birkenes Høyre

Birkenes Høyre ledes av Johan Olav Brakestad

Birkenes Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.