Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Barn og unge

For Høyre er kvalitet og mangfold i tilbudet til barn og unge den viktigste saken.

Arbeidsplasser

Høyre vil arbeide aktivt og målrettet for å få flest mulig arbeidsplasser i nærheten av ditt bosted.

Økonomi og eiendomsskatt

Birkenes Høyre er sterkt mot eiendomsskatt og vil arbeide målrettet for å redusere og helst fjerne denne skatten. Samtidig vil vi sørge for styring og kontroll som gir en nødvendig styrking av økonomien.

Barnehage

Høyre er svært opptatt av et godt og variert barnehagetilbud, og mener dette best ivaretas gjennom en blanding av private og offentlige barnehager.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her