Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Barn og ungdom

Bykle Høgre vil auke styrken mot vedlikehald og nybygging av leikeplasser.

Kunnskap og skule

Bykle Høgre vil sikre god fagleg standard når det gjeld personell, utstyr og bygg i skuleverket.

Helsevesenet

Bykle Høgre vil sikre at fagkompetansen rundt pleie, helsetjeneste og eldreomsorgen blir styrka i kommunen.

Trygg og god alderdom

Bykle Høgre vil tilrettelegge areal for bygging av seniorboliger i privat regi.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her