Vår visjon

Det er viktig for Høyre å bidra til å skape stolthet og optimisme hos alle våre innbyggere.

Våre hovedsaker

Styring og ledelse av kommune

En god kommune er en kommune som imøtekommer innbyggernes behov for kommunale tjenester, og behandler innbyggernes henvendelser raskt og effektivt.

Økonomi

Grimstad Høyre ønsker å legge til rette for at Grimstad skal være en vekstkommune.

Næringsliv og byutvikling

Grimstad Høyre ønsker et mangfold av næringsaktiviteter i kommunen.

Næringsliv

Vi vil sørge for at det er tilstrekkelig med attraktive tomter tilgjengelig for næringslivet

Se vår politikk

Grimstad kommune

Aust-Agder

Kontakt

Kristian Tønnesøl
Leder
Telefon: +4747635631

Jannecke Beyer Guttormsen
Fylkessekretær
Telefon: 97502012

Aktuelt

Grimstad - Med viten og vilje!

Grimstad Høyres budsjettforslag 2017 og perioden 2017-2020 Grimstads Høyres målsetning med å fremlegge et eget budsjettforslag er å...

Våre folk