Vår visjon

Det er viktig for Høyre å bidra til å skape stolthet og optimisme hos alle våre innbyggere.

Våre hovedsaker

Styring og ledelse av kommune

En god kommune er en kommune som imøtekommer innbyggernes behov for kommunale tjenester, og behandler innbyggernes henvendelser raskt og effektivt.

Økonomi

Grimstad Høyre ønsker å legge til rette for at Grimstad skal være en vekstkommune.

Næringsliv og byutvikling

Grimstad Høyre ønsker et mangfold av næringsaktiviteter i kommunen.

Næringsliv

Vi vil sørge for at det er tilstrekkelig med attraktive tomter tilgjengelig for næringslivet

Se vår politikk

Grimstad kommune

Aust-Agder

Kontakt

Kristian Tønnesøl
Leder
Telefon: 47635631

Jannecke Beyer Guttormsen
Fylkessekretær
Telefon: 97502012

Aktuelt

Høyre til kamp mot mobbing

Mobbing kan ta mange former. Det kan være slag, spark og dytting, eller at du blir holdt utenfor. Det kan være at noen sprer bilder...

Våre folk