Revidert nasjonalbudsjett

Samarbeidspartiene er enige om revidert nasjonalbudsjett for 2015.
Enigheten tar innover seg omstillingen norsk økonomi står oppe i som følge av lavere oljepriser og aktivitet i petroleumssektoren.       
            
Forliket viderefører og forsterker tiltak for å trygge arbeidsplasser og stimulere til økonomisk vekst, styrker kommuneøkonomien ytterligere og satsingen på kunnskap økes, sier Svein Flåtten, Høyres finanspolitiske talsmann.

Hovedgrepene i enigheten er:
  • 500 nye arbeidsmarkedstiltaksplasser
  • Økt lærlingetilskudd
  • Økning i frie midler til kommunene på 110 millioner
  • 500 nye studieplasser
  • 200 nye studentboliger
  • Økt næringsrettet forskning
  • Styrkning av Innovasjon Norges miljøteknologiordning
  • Det etableres en ordning med pre-såkornfond
  • Økt satsing på klimateknologiforskning
- Totalt flytter forliket på 400 millioner kroner, og alle endringer dekkes inn krone for krone. Hovedgrepene i regjeringens opplegg ligger fast, og forbedres på noen områder. Det er i tråd med vurderingene fra flere internasjonale organisasjoner, blant annet det Internasjonale Pengefondet, som mener regjeringens økonomiske opplegg er tilpasset den avdempede veksten i norsk økonomi, sier Flåtten.