Vi moderniserer og forenkler Norge!

Åpent møte

Møtet er åpent for alle som har lyst (du trenger ikke være medlem).

Bedre løsninger trygger Norge!

Velkommen til en spennende politisk høst med politikkutvikling, klargjøring og start av valgkampen for Stortingsvalget. Regjeringen leverer på viktige saker, og ikke minst er arbeidet med å fornye offentlig sektor og forenkle hverdagen for innbyggerne i gang.

Ekspertisen er kalt inn, og det inviteres til åpent møte mandag 19. september i Grimstad rådhus!

PROGRAM

Kl. 19.00 - 21.00:

Statssekretær Paul Chaffey innleder på tema ”Vi moderniserer og forenkler Norge!”, deretter åpner vi opp for spørsmål og svar.

Det blir loddsalg, så husk å ta med nokre kontanter. :-)
Enkel servering med kaffe og frukt.

Velkommen, hilsen styret i Grimstad Høyre

Når Høyre lager politikk er det din hverdag og vår fremtid det handler om, derfor er dine innspill så viktig! Gi innspill via denne linken: www.hoyre.no/innspill