Politikk

Grimstad Høyre tror på det lokale selvstyret. Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av oss som er glade i og kjenner kommunen vår.

Våre hovedsaker

Styring og ledelse av kommune

En god kommune er en kommune som imøtekommer innbyggernes behov for kommunale tjenester, og behandler innbyggernes henvendelser raskt og effektivt.

Økonomi

Grimstad Høyre ønsker å legge til rette for at Grimstad skal være en vekstkommune.

Næringsliv og byutvikling

Grimstad Høyre ønsker et mangfold av næringsaktiviteter i kommunen.

Næringsliv

Vi vil sørge for at det er tilstrekkelig med attraktive tomter tilgjengelig for næringslivet

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her