Fylkesårsmøte 2018

Fylkesårsmøte for Vest-Agder og Aust-Agder Høyre arrangeres 2. - 3. februar. Lørdag 3. februar vil vi oppløse begge fylkesforeningene og sammen stifte Agder Høyre. Innkalling sendes pr. e-post til årsmøtevalgte og selvskrevne delegater.