Vår visjon

Lillesand er en god kommune å bo i. I kommende bystyreperiode vil Lillesand Høyre fortsette å føre en god og ansvarlig politikk. Med fokus på omsorg, skole, næring og kultur er Lillesand Høyre et trygt valg

Våre hovedsaker

Barnehage

Barnehagen skal gi barn en trygg og god omsorg og samtidig stimulere til lek og utvikling på barnas premisser.

Skole

Lillesand Høyre ønsker å arbeide for at Lillesand skal ha fylkets beste skoleresultater, med kompetente og motiverte lærere.

Helse og omsorg

Lillesand Høyre ønsker at kommunens innbyggere fortsatt skal føle seg trygge på at de vil bli godt ivaretatt i ulike situasjoner og faser i livet.

Likestilling, integrering og mangfold

Lillesand Høyre mener mangfold er verdifullt.

Se vår politikk
Arne Thomassen, Ordfører, Lillesand
Arne Thomassen
Ordfører, Lillesand

Lillesand kommune

Aust-Agder

Kontakt

Birger Gauslaa
Leder
Telefon: +4791822529

Jannecke Beyer Guttormsen
Fylkessekretær
Telefon: 97502012

Aktuelt

Årsmøte i Lillesand Høyre

Vi minner om årsmøtet kl. 18.00 i bystyresalen i morgen. Alle medlemmer av Lillesand Høyre ønskes velkommen!   ...

Arne på andreplass!

Det ble ikke noen stor spenning på nominasjonsmøtet i Aust-Agder Høyre 10. november.

Våre folk