Agenda årsmøte

Lillesand Høyres Årsmøte for arbeidsåret 2017
Dato: 28.11.-17

Tid: 18.00

Sted: Bystyresalen Lillesand Rådhus

 • Informasjon om næringspolitiske planer for Lillesand ved leder av Lillesand Vekst Trond Are Gjone. Det vil bli muligheter for spørsmål etter presentasjonen.
 • Informasjon ved Johannes Vallesverd om arbeidet med å finne toppkandidat for Lillesand Høyre. Det vil bli mulighet for spørsmål etter presentasjonen.
 • Unge Høyre presenterer

Saksliste

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2 Spørsmål om åpent / lukket møte

Sak 3 Valg av ordstyrer og referent

Sak 4 Valg av 2 til å skrive under protokollen

Sak 5 Styrets beretning med rapport fra sideforeningene

Sak 6 Den politiske situasjonen i kommunen v./ ordfører Arne Thomassen

Sak 7 Rapport fra kommunestyregruppen v./ gruppeleder Einar Holmer Hoven

Sak 8 Valgkomiteens innstilling på valg av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • 2 Revisorer (ev. 1 autorisert)

Sak 9 Styrets innstilling på valg av valgkomité for neste Årsmøte

Sak 10 Fylkesårsmøte 2. - 3. februar 2018:

 • Valg av delegater m/vara til Fylkesårsmøte
 • Navneforslag på kandidater til verv i fylkesorganisasjonen

Sak 11 Innkomne saker til Årsmøtet

 • Forslag om å nedsette høyreinterne interessegrupper som skal jobbe med spesifikke temaer (skolepolitikk, næring, plan og byggesaker mm.)
 • Forslag om at gruppene sammen med leder tar initiativ, planlegger og organiserer medlemsmøter rundt deres aktuelle tema og saker.

Sak 12 Saker som Fylkesstyret eller Sentralstyret forelegger

Sak 13 Orienteringer:

 • Siste avlagte årsregnskap (2016) med revisjonsberetning (tas til orientering)
 • Regnskapsrapport fra 1. januar 2017 til siste månedsslutt før Årsmøtet og
 • budsjett for 2018 (tas til orientering)

 

Det vil bli enkel servering med kaffe, te, brus og noe å bite i.

 

 

Med vennlig hilsen

Lillesand Høyre

 

Birger Gauslaa

lokalforeningsleder

 

Kontaktinfo:

bi-ga.fys@hotmail.com

Tlf. 918 22 529