Referat fra styremøte i Høyre

Lillesand Høyre
Kort referat fra styremøte 11. desember 2017 på ordførerkontoret, Lillesand RådhusTil stede: Arne Thomassen, Einar Holmer-Hoven, Lasse Sundtoft, Anne Rød Moen, Celine Walle, Kristin Gustavsen, Kari Lise Svaleng, Tor Håkon Grøsle, Jørgen Heimsæter, Otto Randøy.

Sak 1: Konstituering 
Leder og sekretær: Otto Randøy 
Nestleder og nettredaktør: Kari Lise Svaleng 
Kasserer: Kristin Gustavsen 
Kampanjeansvarlig: dette er så mye arbeid at vi vil ha et team, hvem det blir bestemmes senere Øvrige roller fordeles senere etter behov 

Sak 2: Tidsplan nominasjon og programarbeid før kommunevalg 2019 Nominasjon av førstekandidat gjøres separat først. Nominasjonsmøtet for førstekandidat bør være i juni 2018, nominasjonsmøte for lista for øvrig bør være i november/desember 2018. Programmet bør være ferdig ca oktober 2018. 

Sak 3: Første runde på kandidater til nominasjons- og programkomite Nominasjonskomite og programkomite skal utpekes av styret. Vi diskuterte hvordan vi skulle gå fram, og var inne på noen kandidater. Minst ett styremøte til brukes på avgjørelsene. 

Sak 4 og sak 5: Aktivering av medlemmer Styret ønsker å informere alle medlemmer bedre, og å tilby fora for diskusjon/aktivitet. Vi er ikke i mål med hvordan, men fortsetter å diskutere både i styret og med ressurspersoner utenfor styret. 

Sak 6: Medlemsmøter Medlemsmøte om sentrumsplan og sentrumsutvikling. Hva vil vi nå? Forberedelse til behandling av sak(er) i bystyret om investeringsbeløpene som vedtas i 2018-budsjettet. Bør være i januar/februar. Senere kan vi tenke oss å ha folkemøte blant annet om kanalen i Høvåg, og om byutvikling generelt. 

Sak 7: Julehilsen til medlemmene fra ordfører, gruppeleder, leder Alle medlemmer som vi har epostadresse for i medlemssystemet, skal få julehilsen med politisk rapport fra ordfører og gruppeleder.