Medlemsmøte om opprusting av sentrum og programkomité.

Kjære medlem!


Bystyret har satt av tre millioner til å investere i opprusting i sentrum i 2018, og planen er å bruke det samme i 2019. Lillesand Veksts medlemmer er invitert til å påvirke avgjørelsen om hva som skal gjøres. Men saken skal avgjøres politisk, og vi skal ikke være dårligere! Derfor inviterer vi til medlemsmøte.


Vi tar også imot innspill før møtet, enten du har tenkt å komme eller ikke. Viktige ting vil vi være behjelpelige med å bringe videre, til de som kommer på møtet og til våre folkevalgte.

Sak 2: tro det eller ei, men kommunevalget 2019 er ikke så langt unna. På neste styremøte skal vi utpeke programkomité. Men alle medlemmer som ønsker det, kan bli med i utarbeidelsen av program. Vi vil lage undergrupper for ulike temaer. Nøyaktig hvilke det blir, avhenger av oppslutning, så det må vi komme tilbake til. Men allerede nå kan du melde interesser og meninger ved å gå gjennom denne medlemsundersøkelsen.

Dette er også en anledning til å verve nye medlemmer, slik at de kan bli med og påvirke. Gi dem for eksempel denne linken: https://hoyre.no/blimedlem/, eller be dem ta kontakt med en i styret. Se også våre hjemmesider https://hoyre.no/austagder/lillesand/.


Vi ønsker vel møtt både på medlemsmøtet og i programarbeidet!