Politikk

Lillesand er en god kommune å bo i. I kommende bystyreperiode vil Lillesand Høyre fortsette å føre en god og ansvarlig politikk. Med fokus på omsorg, skole, næring og kultur er Lillesand Høyre et trygt valg

Våre hovedsaker

Barnehage

Barnehagen skal gi barn en trygg og god omsorg og samtidig stimulere til lek og utvikling på barnas premisser.

Skole

Lillesand Høyre ønsker å arbeide for at Lillesand skal ha fylkets beste skoleresultater, med kompetente og motiverte lærere.

Helse og omsorg

Lillesand Høyre ønsker at kommunens innbyggere fortsatt skal føle seg trygge på at de vil bli godt ivaretatt i ulike situasjoner og faser i livet.

Likestilling, integrering og mangfold

Lillesand Høyre mener mangfold er verdifullt.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her