Vår visjon

Vi ønsker å fremme utvikling og næring og å gi våre innbyggere større personlig frihet og dermed medansvar for en positiv hverdag og fremtidstro

Våre hovedsaker

De beste barnehagene og skolene

Vi vil ha full dekning av private og kommunale barnehager med høy kvalitet.

Det beste bostedet

Vi vil at boplikten skal oppheves i hele kommunen.

Kommunen er til for innbyggerne

Vi vil at alt arbeid som utføres av kommunens folkevalgte og ansatte skal ha innbyggerne i fokus.

Omsorg og velferd

Vi jobber for gode hjemmetjenester og dagtilbud så lenge man vil og kan bo hjemme.

Se vår politikk

Risør kommune

Aust-Agder

Kontakt

Anette Lunner Salling
Leder
Telefon: 92062939

Jannecke Beyer Guttormsen
Fylkessekretær
Telefon: 97502012

Våre folk