Søk

Flyktninger

Innlegg fra Halvor Skåli, bystyrerepr. Risør Høyre

Aust Agder Blad har 2. juni en reportasje fra sist bystyre, der en uttalelse om mottak av flyktninger var oppe som sak. I reportasjen skrives det at Arbeiderpartiet fikk med seg flertallet i bystyret, men de mente kommunen måtte jobbe enda mer for å finne rom til å ta imot 35 ekstra syriske flyktninger.


Det faktiske forholdet er at regjeringen bad om at Risør kommune kunne ta imot 48 flyktninger i 2015 og 40 flyktninger i 2016. Dette kan inkludere kvoteflyktninger fra Syria, men er ikke tallfestet.

Rådmannen foreslo 30 flyktninger i 2015, noe også Helse- og omsorgskomiteen innstilt på til bystyret.

I bystyret foreslo Arbeiderpartiet å øke dette til 35 flyktninger, noe de fikk flertall for. Det er derfor en svært misvisende reportasje Aust Agder Blad har skrevet.

Som en kommentar til hele debatten om mottak av syriske flyktninger, kan en vil si at Arbeiderpartiet har møtt seg selv i døra når de på sentralt hold vil ta imot 10.000 syriske flyktninger, noe ordføreren stilte seg helt bak i sin orientering til bystyret 30. april.

Selv om vi tar imot 35 flyktninger, vil ikke det ha noen betydning for mottak av syriske flyktninger. Ved å øke antallet fra 30 til 35 flyktninger, som foreslått og vedtatt i bystyret, kan vel det ha en indremedisinsk virkning, men sett i forhold til målet om å ta imot 10.000 syriske flyktninger på landsbasis, har det ingen virkning.

Halvor Skåli, bystyrerepr. H