Politikk

Vi ønsker et trygt lokalsamfunn, kunnskap i skolen, kvalitet i omsorgen, bedre og tryggere veier.

Våre hovedsaker

De beste barnehagene og skolene

Vi vil ha full dekning av private og kommunale barnehager med høy kvalitet.

Det beste bostedet

Vi vil at boplikten skal oppheves i hele kommunen.

Kommunen er til for innbyggerne

Vi vil at alt arbeid som utføres av kommunens folkevalgte og ansatte skal ha innbyggerne i fokus.

Omsorg og velferd

Vi jobber for gode hjemmetjenester og dagtilbud så lenge man vil og kan bo hjemme.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her