Vår visjon

Vi vil jobbe aktivt for å skape gode løsninger for fremtiden, videreutvikle kommunen som et attraktivt sted å bosette seg og å etablere næring.

Våre hovedsaker

Kommunereform

Hvorvidt Tvedestrand bør slås sammen med andre kommuner, vil være en av de viktigste problemstillingene som det kommende kommunestyret må håndtere.

Eiendomsskatt

De nærmeste 4 årene vil spørsmål omkring eiendomsskatt stå helt sentralt.

Økonomi, investeringer og ansvarlighet

Det kan være riktig å iverksette noen større investeringer mens vi fortsatt kan bestemme selv.

Næring

Vi vil stimulere til utvikling og verdiskapning.

Se vår politikk

Tvedestrand kommune

Aust-Agder

Kontakt

Birger Eggen
Leder
Telefon: +4795937110

Jannecke Beyer Guttormsen
Fylkessekretær
Telefon: 97502012

Aktuelt

Våre folk