Styre- og Gruppemøte Tvedestrand Høyre

Hans A.

SAKSLISTE


1.    Godkjenning av referat fra møtet 12. juni

2.    Referatsaker

·        Politisk verksted på Agder 18. aug. under Arendalsuka

·        Driftsavtale ang felles sekretariat på Agder

·        Fellesmøte 12. sept. kl. 18.00 på fylkeshuset mellom fylkesledere,      stortingsrepresentanter og lokalforeninger

3.    Økonomistatus pr nå – oppfølging av medlemmer som ikke har betalt kontingenten

4.    Åpent møte ang forsvarets langtidsplan 19. sept.

5.    Medlemsmøte 19. sept.

      Styrets innstilling til medlemsmøtet ang prøvenominasjon (se vedlegg)

      Styrets innstilling til medlemsmøtet ang valg av 5 utsendinger med vara til  nominasjonsmøtet 10. november

6.    Kampanjeaktivitet 10. sept.

7.    Oppfølging av møtet 20. juni – god partikultur

8.    Eventuelt