Tvedestrand Høyre Medlemsmøte

Etter det åpne møtet holdes det et medlemsmøte.

Følgende saker står på dagsorden :


  • Prøvenominasjon til stortingsvalglisten
  • Valg av 5 utsendinger med vara til nominasjonsmøtet til stortingsvalglisten 10. november.


Enkel bevertning

Hjertelig velkommen !