Vår visjon

Vi skal saman arbeide for at Valle kommune skal vere prega av optimisme, framtidstru og tryggleik

Våre hovedsaker

Barnefamilie - eller midt i livet?

Vi i Valle Høgre er opptekne av at du som innbyggjar skal oppleve kommunen som effektiv, imøtekomande og med rask sakshandsaming.

Skule

Vi i Valle Høgre vil gje elevane dei beste føresetnader for fagleg og sosial meistring.

Næringsliv og offentleg sektor i kommunen

Vi i Valle Høgre er opptekne av at kommunen skal ha eit attraktivt og levande næringsliv.

Senior i Valle

Valle Høgre ynskjer å vere ditt talerøyr i saker som angår deg. Vi skal blant anna arbeide for fleire tilrettelagde turløyper i Valle og Hylestad.

Se vår politikk

Valle kommune

Aust-Agder

Kontakt

Knut Hagen
Leder
Telefon: 90945695

Jannecke Beyer Guttormsen
Fylkessekretær
Telefon: 97502012

Våre folk