Vi trur på Balestrand

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Balestrand endå betre!