Barnas valgprogram

Barnas partiprogram

Vi har det veldig bra i Norge. Vi vil at politikere fra Høyre skal gjøre Norge grønnere og jobbe for at flere mennesker får en jobb. Alle barn er forskjellige. Både de som lærer sakte og de som lærer fort skal få hjelp til å bli bedre. Vi vil ha verdens beste skole.

Barnas valg

Høyre vil ta vare på jorden

Klimaendringene er den største utfordringen vi mennesker har nå. Det betyr at vi bergensere må jobbe for å skape en renere luft i byen samtidig som vi må gjør det enklere for alle å være miljøvennlige. Høyre mener at det skal være dyrt å forurense, og billig å være miljøvennlig.

Vi vil hjelpe til med å rydde plasten i havet og passe på at det ikke havner mer plast der.

Barnas valgprogram

Høyre vil ha verdens beste skole

En god barndom varer hele livet. Det betyr at alle barn skal få gå på verdens beste skole. På den måten kan vi sørge for at alle har mulighet til å bli akkurat det de vil. Dessverre er det mange barn som ikke har lært å regne og skrive ordentlig og disse barna må vi hjelpe.

Vi vil at alle barn og unge skal ha gode lærere. Ingen barn skal bli mobbet og alle som synes skolen er vanskelig, skal få hjelp.

Barnas valgprogram

Høyre vil at du skal få rask hjelp når du blir syk

Hvis du blir syk så må du kanskje på et sykehus. Det er utrolig viktig at vi har leger, sykepleiere og andre som jobber på sykehuset som er klar til godt vare på alle hvis du blir syk eller skadet.

Vi vil gjøre mer for barn og unge som ikke har det så bra, og sørge for at alle får rask hjelp når de trenger det. Våre besteforeldre skal få bedre mat.

Barnas valgprogram

Høyre vil at du skal komme raskt og trygt hjem

Vi har veier i Norge som må fikses og gjøres noe med. Da må vi bruke mer penger på veiene våre, sånn at de er trygge å kjøre på og vi kan komme oss raskt frem og trygt hjem!

Vi må bruke mer penger på å reparere veiene våre, og gjøre det tryggere å kjøre på stedene der det ikke er trygt nå. 

Barnas valgprogram

Høyre vil at alle skal få delta på aktiviteter i fritiden

Alle barn og unge må ha muligheten til å delta på aktiviteter i fritiden sin. Det skal ikke være pengene til mamma og pappa som bestemmer om barn og unge får delta. Vi vil at også de som kommer fra familier som ikke har så mye kan få gjøre ting etter skolen.

Vi vil at flere barn og unge skal drive med idrett. Vi skal lage et fritidskort som barn kan bruke på ulike fritidsaktiviteter.