Dame som er sliten

Agder

Alle mennesker er like viktige og Høyre har troen på alle. Deg, familien, nærmiljøet, de som er på jobb og alle de frivillige. Det finnes mange muligheter i Norge, og de skal vi bruke sammen.

Høyre vil ta vare på jorden

Høyre vil gjøre det vi kan for et godt klima. Miljøproblemene finnes i hele verden og de gode løsningene finnes overalt. Vi må samarbeide med alle land i verden for å løse klimautfordringene, men vi kan også gjøre mye hjemme. Derfor vil vi at folk skal ha mer lyst til å velge klima- og miljøvennlig, enn å ikke gjøre det. 

Høyre vil: 

 • Hjelpe til med å rydde plasten i havet
 • Ha flere ladere til el-biler
 • Stille krav til at fergene må være miljøvennlige
 • Være positive til utvikling av vindkraft

Høyre vil ha verdens beste skole

Høyre vil at skolen skal bli enda bedre. Elevene skal trives på skolen og de skal lære mer på skolen sånn at enda flere klarer å fullføre videregående. Vi Vi mener det er viktig at alle elever som syntes at noen fag, eller deler av faget er vanskelig skal få hjelp fra en god lærer til å forstå det som er vanskelig. 

Høyre vil

 • At enda flere barn får tilbud om sommerskole, og at sommerskolen blir bedre
 • At alle elever skal ha en helsesykepleier de kan snakke med på skolen eller på nett
 • At ingen elever skal bli mobbet
 • Gjøre teorifagene på yrkesfag mer praktiske 

Høyre vil at du skal få rask hjelp når du blir syk

Høyre vil at du skal få hjelp når du trenger det. Du skal ha det bra, føle deg trygg og bli godt tatt vare på når du bli syk enten du er barn, voksen eller gammel. 

Høyre vil: 

 • At sykehusene i Kristiansand og Arendal skal gi deg rask og god hjelp når du blir syk
 • Hjelpe barn og unge som har vonde følelser bedre enn i dag
 • At alle i Agder skal ha gode tannleger

Høyre vil at du skal komme raskt og trygt hjem

For at barn og unge skal komme seg trygt og raskt til skolen og fritidsaktivitetene trenger vi gode og trygge veier. Vi vil også at flere skal bruke buss og tog istedenfor bil og da må vi ha flere busser og flere tog. 

Høyre vil: 

 • At barn og unge skal få billige busskort
 • Bygge gode gangveier og sykkelveier sånn at barn og unge får en trygg vei til skolen
 • Koble flere togruter sammen sånn at det kortere tid å reise med tog
 • Gi de store skipene ved kaien strøm fra land sånn at de forurenser mindre i sjøen

Høyre vil at du skal få en trygg og god jobb når du blir voksen

Høyre vil at alle skal ha en jobb å gå til. Da må vi gjøre det enklere å skape nye jobber. Vi må også ha en god skole som lærer elevene det de trenger for å få en jobb som allerede finnes, men også sånn at de kan være med å skape nye jobber i fremtiden.

Høyre vil:

 • At Agder skal være Norges beste sted å skape nye bedrifter og jobber
 • At alle skal ha en trygg og god jobb å gå til
 • At elever skal kunne ta hele utdanningen sin i en bedrift

Høyre vil at alle skal få delta på aktiviteter i fritiden

Idrett, frivillighet og fritid er viktige plasser hvor folk møtes og hvor du føler deg som en del av et større fellesskap. Friluftsliv er viktig for mange i Agder. Vi har masse fin natur og muligheter for å gå på tur og være ute i frisk luft, både langs kysten og inne i landet. Alle barn skal ha muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, enten det er dans, svømming eller fotball.

Høyre vil:

 • Merke flere turstier
 • At alle skal ha gode fritidstilbud