Dame som er sliten

Innlandet

Vi vil at du skal være sjef i ditt eget liv og kunne ta egne valg for deg og familien din.
Innlandet Høyre ble stiftet i 2017 etter at det ble bestemt at Oppland og Hedmark skulle bli ett fylke. Vi jobber for at alle 46 kommunene skal bli et enda bedre sted å bo i, for deg og din familie.

Høyre vil ta vare på jorda

Voksne må passe på naturen og miljøet slik at barn som vokser opp i dag får overta jorda minst like god som det vi gjorde. Vi vil gjøre det enklere og billigere å ta valg som er bra for miljøet. For eksempel skal en elbil være billigere enn en vanlig bil, men aller helst vil vi at folk skal ta buss eller tog. Vi skal passe på miljøet og beskytte dyr og natur. Norge har mye kyst, derfor er vi opptatt av livet i havet og vil gjøre mer for å få bort plast i havet.

Høyre vil: 
At ingen plast skal havne i sjøen, og rydde opp plasten som er der nå
At alle kommunene i Innlandet skal kildesortere
At alle busser vi kjøper nye ikke skal slippe ut farlige klimagasser

Høyre vil ha verdens beste skole

Vi vil at alle barn skal ha en god barndom. Det er viktig at alle elever som synes noen fag, eller deler av faget er vanskelige skal få hjelp fra en god lærer til å forstå det de sliter med. Det er mange elever som ikke kan lese, skrive og regne ordentlig når de er ferdig på skolen. Derfor er det viktig at vi har gode lærere som gjør skolen morsom, lærerik og forståelig. 

Høyre vil
At alle elever skal ha flinke og motiverende lærere
Gi de som trenger litt ekstra hjelp god hjelp med en gang
At ingen skal bli mobbet
At du selv skal få bestemme hvilken videregående du vil starte på
Ha en e-sportlinje
Høyre vil at du skal få rask hjelp når du blir syk
Innlandet Høyre vil at du skal få god hjelp når du er syk og at du skal få den hjelpen du trenger raskt. Vi mener at du, sammen med foreldrene dine, skal få lov til å være med å bestemme hva slags hjelp du skal få. Vi vil også at det skal være lettere å ta gode og sunne valg i hverdagen. 

Høyre vil:
Gjøre mer for barn og unge som sliter med vonde følelser. Innlandet Høyre vil at alle skoleelever skal få snakke med psykolog hvis de trenger det.
Alle skoler skal ha helsesykepleier og miljøarbeider
Støtte opp om kantinene på de videregående skolene med midler til sunnere mat


Høyre vil at du skal komme raskt og trygt

Siden mange bruker bilen sin i hverdagen er det viktig at vi har gode veier som gjør at vi kan reise trygt. Samtidig må vi også ha et bedre kollektivtilbud sånn at flere kan velge det fremfor bilen. Vi vil også at alle skal ha god internettdekning der de bor, jobber og går på skole. 

Høyre vil: 
At veiene våre skal være trygge
Bygge flere gangveier og sykkelstier
Ha en ordning med bysykler
At tog skal være en del av Innlandskortet
Høyre vil at du skal få en trygg og god jobb når du blir voksen
Å ha en jobb gir deg muligheten til å ta vare på deg selv og familien din. Det er også viktig for samfunnet og bedriftene. Innlandet Høyre vil at alle skal føle seg inkludert der de jobber og at flere mennesker enn i dag får seg jobb. I dag er det for mange som ikke har en jobb og gå til, og det er spesielt dumt når det gjelder unge mennesker.

Høyre vil:

At alle skal ha en trygg og god jobb å gå til
Hjelpe de som mister jobben og trenger hjelp til å finne en ny
Gjøre det enklere å skape nye jobber
Støtte landbruket fordi de er viktige for jobber og produksjon av mat

Høyre vil at alle skal få delta på aktiviteter i fritiden

Vi har det veldig bra i Norge, med mange fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Alle barn skal ha rett til minst en fritidsaktivitet. Det betyr at Høyre vil at staten skal betale dersom foreldrene selv ikke har råd. Vi mener det er viktig at alle barn får muligheter til å delta på fritidsaktiviteter.

Høyre vil: 
Støtte frivillige lag og foreninger som gir aktiviteter til både barn, voksne og eldre
Ha et nytt OL i Innlandet
Gi flere barn og unge muligheten til å prøve håndverk, matlaging og utøvende musikk