Dame som er sliten

Nordland

Høyre vil at det skal være bra for alle å bo og leve livene sine i Nordland. Vi tror på familien, stedet du bor, jobbene våre og alle som jobber frivillig. Det finnes mange muligheter i Nordland og de skal vi bruke sammen.

Høyre vil ta vare på jorden

For Høyre er det selvsagt at vi skal ta vare på jorda og naturen. Barna skal få overta jorda i minst like god stand som da de voksne overtok den. For å få til det må vi jobbe hardt for å løse klimautfordringene. Det skal være enkelt og billig å ta de valgene som er bra for miljøet. Derfor må det bli enkelt og billig å reise med buss, tog og båt fordi det er bra for miljøet. Høyre vil skape jobber som kan være med å stoppe global oppvarming og ødeleggelse av naturen, for eksempel teknologi som gjør det enklere å rydde havet for plast.

Høyre vil:
Gjøre det enklere og billigere å være miljøvennlig.
Sørge for at det havner mindre plast i naturen og i havet.
Gjøre det enkelt å finne opp mer klimavennlig teknologi.

Høyre vil ha verdens beste skole

Høyre vil at norske barn skal få verdens beste skole. Vi vil sørge for at alle elever møter flinke og omsorgsfulle lærere. Vi vet at alle barn er forskjellige, og da er det viktig at alle får oppgaver som er utfordrende nok. Alle elever må få den hjelpen de trenger når de syns skolen er litt vanskelig. 
Høyre vil: 
At alle elever skal ha flinke og motiverende lærere
At ingen skal bli mobbet
At alle skal ha tilgang på gode helsesykepleiere og skolepsykologer 

Høyre vil at du skal få rask hjelp når du blir syk 

Alle opplever å bli syk en gang iblant. Høyre vil gi rask og god hjelp til de som blir syke. Det er barna selv, sammen med foreldrene sine som skal være med på å bestemme hva slags hjelp de skal få. Man skal også få hjelp til å finne ut av vanskelige tanker og følelser. Det er like viktig at vi tar vare på det som skjer i hodet, som at vi tar vare på resten av kroppen. Tennene er også en del av kroppen, og vi jobber for å ha flinke tannleger med godt utstyr. 
Høyre vil: 
Gi god og rask hjelp til de som trenger det
Gjøre mer for barn og unge som sliter med vanskelige tanker• Jobbe for at barn ikke skal få hull i tennene

Høyre vil at du skal komme raskt og trygt hjem

Høyre jobber for at vi skal ha gode og trygge veier. Vi vil bygge gang- og sykkelstier rundt skolene, for at skoleveien skal bli så trygg som mulig. Reising i Nordland skal være trygt, enkelt og billig. Spesielt reising som er bra for miljøet. Derfor vil Høyre at flest mulig skal kunne få reise med buss, tog og båt. Det skal være lett å reise på en måte som er bra for miljøet. Høyre jobber også for at biler, båter og tog slipper ut mindre klimagasser, blant annet ved at det blir flere ferger som bruker elektrisitet.
Høyre vil:
Skape trygge og gode skoleveier.
Bygge veier som gjør at man kommer seg raskt og trygt fram. 
Gjøre det enkelt og billig å reise på en miljøvennlig måte.

Høyre vil at du skal få en trygg og god jobb når du blir voksen

Høyre vil at alle skal ha en god jobb de kan gå til. Flere mennesker skal ha en jobb å gå til, og da er det viktig at det er nok jobb til alle. Det er viktig for Høyre at det skal være enkelt å starte en egen arbeidsplass. Fisk gir mye mat til menneskene som bor i Nordland. Derfor vil Høyre at det skal være nok jobber til de som ønsker å satse på fisk og sjømat, og vi støtter ungdom som vil jobbe som fiskere. 
Høyre vil:
At alle skal ha en god og trygg jobb som de trives i.
Gjøre det enklere å starte egen arbeidsplass.
Støtte ungdom som vil satse på fisk.
Gi hjelp til de som trenger å finne en jobb.

Høyre vil at alle skal få delta på aktiviteter i fritiden

Frihet er et ord som har stor betydning i Høyre. Man burde selv få bestemme hvordan man vil bruke fritiden sin. Da er det viktig at man kan velge mellom flere fine aktiviteter – enten det er kultur eller idrett. Det skal heller ikke være vanskelig å delta på forskjellige aktiviteter. Derfor vil Høyre gi alle barn fra 6 til 18 år et «fritidskort», som gjør at det ikke koster noe å delta på forskjellige aktiviteter. I tillegg skal det også bli lettere å få oversikt over hvilke aktiviteter som tilbys i nærområdet. 
Høyre vil:
Sørge for at alle barn mellom 6 og 18 år får fritidskort.