Dame som er sliten

Oslo

Høyre mener du skal være sjef i ditt eget liv og kunne ta gode valg for deg og familien din. Høyre er et liberal-konservativt parti. Det betyr at vi vil ta vare på noen verdier som har formet samfunnet, men være åpen for endringer som gjør samfunnet bedre. Høyre vil at det skal være bra for alle å bo og leve livene sine i Oslo.

Høyre vil ta vare på jorden


For Høyre er det selvsagt at vi skal levere jordkloden og byen videre til våre barn og barnebarn i minst like god stand som da vi overtok den. En av de viktigste oppgavene vi har nå er å stoppe den globale oppvarmingen, ødeleggelse av naturen og forsøplingen vi ser rundt oss, spesielt all plasten i havet. Vi vil gjøre det enkelt for alle å ta gode miljøvalg i hverdagen.

Høyre vil: 
At Oslo skal være verdens mest miljøvennlige storby
Ta vare på dyr og insekter ved å ha insekthoteller, hager og flere trær
Rydde alt plasten i havet og gi penger til frivillige som jobber med dette

Høyre vil ha verdens beste skole

Skolen skal gi muligheter for alle, både for de som lærer sakte og for de som lærer fort. Høyre vil at elever som synes noen fag er vanskelig, skal få hjelp av en god lærer til å forstå det de sliter med.

Det er mange elever som ikke kan lese, skrive og regne skikkelig når de er ferdige på skolen. Siden alle barn er forskjellige, er det viktig at vi har gode lærere som gjør skolen lærerik, morsom og forståelig for alle.

Vi vil at alle elever skal føle at de blir sett av lærerne, og at alle elever har mulighet til å utvikle egne evner og ferdigheter.

Høyre vil
At alle elever skal lære å lese, regne og skrive skikkelig.
At ingen elever skal bli mobbet
At alle elever skal ha flinke og motiverte lærere

Høyre vil at du skal få rask hjelp når du blir syk

Mange unge opplever utfordringer i hverdagen. Derfor er det viktig å gi barn og unge hjelp før de vonde tankene blir for store.

Vi mener at du, sammen med foreldrene dine, skal få lov til å være med å bestemme hva slags hjelp du skal få hvis du blir syk. Vi vil også at mennesker som trenger ekstra hjelp skal få en enklere hverdag. 

Høyre vil
Ha nok helsesykepleiere i skolene.
Gi barn og unge som strever med vonde følelser hjelp når de trenger det
At eldre på sykehjem skal få god og sunn mat, mer aktivitet og bedre hjelp.

Høyre vil at du skal komme raskt og trygt hjem

Det er viktig at du kan ta enkle miljøvennlige valg i hverdagen. Vi vil at Oslo skal ha et enda bedre kollektivtilbud der trikken, bussen og t-banen går så ofte at du ikke trenger å bruke bilen. Hvis du går eller sykler til skolen er det også viktig for oss at du har en trygg skolevei. 

Høyre vil
At trikken, bussen og t-banen går oftere 
At du skal kunne sykle og gå trygt til skolen
Ha trygge og gode veier slik at ingen barn eller voksne blir skadet i trafikken.

Høyre vil at du skal få en trygg og god jobb når du blir voksen

Vi vil at alle barn skal få seg en jobb de har lyst på når de blir voksne. Vi vil at alle skal føle seg inkludert der de jobber og at flere mennesker enn i dag får seg jobb. Vi synes det er bra når unge har egne ideer og starter egne bedrifter.

Høyre vil
At alle skal ha en trygg og god jobb å gå til
Gi flere unge arbeidserfaring sånn at flere velger yrkesfag
Hjelpe de som faller ut av skolen til å enten fullføre eller få seg en jobb

Høyre vil at alle skal få delta på aktiviteter i fritiden

Barn er forskjellige og ønsker ulike fritidstilbud. Vi vil at alle barn og unge skal ha glede av det som er fint å gjøre i Oslo, enten du liker å gå tur i skogen, sparke fotball, seile eller drive med gaming. Vi vil at det skal være flere fritidsklubber i hele byen og at det skal være enkelt for frivillige å få støtte.

Høyre vil
Gi mer penger til frivillige organisasjonene som jobber med kultur, idrett og friluftsliv
Passe på at alle barn får være med på minst én fritidsaktivitet, uavhengig av om foreldrene har mye eller lite penger
At barn og unge skal kunne låne utstyr, for eksempel ski, skøyter, snowboard og sykler

Oslo skal være en by for alle

I Oslo bor det mennesker med bakgrunn fra nesten 200 forskjellige land. Det gjør byen vår unik og spennende. Alle skal føle seg velkommen i byen vår, uansett om de er født i Oslo, et annet sted i Norge eller i et annet land. Flyktninger som kommer til byen vår må få hjelp til å lære seg norsk og finne seg en jobb.

Høyre vil
At ingen skal oppleve rasisme i byen vår
Hjelpe alle barn som vokser opp i Oslo med å lære seg norsk før de starter på skolen
Hjelpe flyktninger med å lære seg norsk og skaffe seg en jobb.