Dame som er sliten

Rogaland

Høyre er et liberal-konservativt parti. Det betyr at Høyre vil at du skal være sjefen i ditt eget liv, slik at du kan bestemme hva som er best for deg og familien din. Vi vil at Rogaland skal bli enda bedre å bo i, uten at det skjer for store og voldsomme forandringer. Og så må politikerne huske på at alle mennesker er forskjellige.

Høyre vil ta vare på jorden


Høyre mener at vi må passe på naturen og miljøet. Vi vil gjøre det enklere og billigere å ta valg som er bra for miljøet. For eksempel skal en elbil være billigere enn en vanlig bil, og det skal være enda enklere og billigere å ta buss eller tog. Vi skal passe på miljøet og beskytte dyr og natur. Norge har mye kyst, derfor er vi opptatt av livet i havet og vil gjøre mer for å få bort plast i havet. Norge er et rikt land, derfor vil vi være med på å finne opp ny teknologi som gjør verden renere.

Høyre vil: 
At det skal være billigere og enklere å velge det som ikke skader miljøet
Finne opp ny og bedre teknologi som redder kloden
At det skal være forbudt å kaste plast i havet

Høyre vil ha verdens beste skole

Vi vil at alle barn skal ha en god barndom. Det er viktig at alle elever som synes noen fag, eller deler av faget er vanskelige skal få hjelp fra en god lærer til å forstå det de sliter med. Det er mange elever som ikke kan lese, skrive og regne ordentlig når de er ferdig på skolen. Derfor er det viktig at vi har gode lærere som gjør skolen morsom, lærerik og forståelig. 

Høyre vil
At alle elever skal bli sett og hørt
At alle elever skal ha flinke lærere som bryr seg om elevene
At ingen skal bli mobbet og hvis det skjer så er det mobberen så må bytte skole

Høyre vil at du skal få rask hjelp når du blir syk

Høyre vil gjør gi alle hjelpen de trenger, når de trenger det. Alle barn og unge skal ha en helsesøster på skolen som de har mulighet til å snakke med. Alle skal få rask og god hjelp, og man skal kunne bestemme hvilken hjelp man skal få. Alle skal få hjelp når de trenger det og ingen skal måtte stå å vente i helsekø.

Høyre vil: 
Ha flere helsesykepleiere, sånn at alle har noen å snakke med
Gjøre det enklere å ta sunne og gode valg
At du skal få raskere hjelp når du er syk

Høyre vil at du skal komme raskt og trygt hjem

Høyre vil at det skal være trygt og miljøvennlig å reise, derfor er det viktig at vi bruker mer buss og sykkel, og kjører mindre bil. Vi vil ha et bedre busstilbud, med flere busser og mindre forsinkelse.

Høyre vil:
At bussen skal komme når den skal komme
At unge skal reise billig med buss, tog og båt
Lage flere og bedre veier for sykkel

Høyre vil at du skal få en trygg og god jobb når du blir voksen

Høyre vil at alle skal ha muligheten til å følge sine drømmer og få den jobben de ønsker. Da er det viktig at det kommer mange nye og spennende jobber i Norge. Det er viktig at flest mulig er i jobb. Det er bra for både den enkelte og for samfunnet. Derfor er det viktig at alle får muligheten til å jobbe. Det er også viktig å ta vare på de som har blitt skadet eller ikke klarer å jobbe like mye.

Høyre vil:
At alle som vil ha en jobb skal få en jobb
La de som ikke kan jobbe fullt få tilpasset arbeidsdagen sin sånn at de kan jobbe litt
Skape flere jobber

Høyre vil at alle skal få delta på aktiviteter i fritiden

Alle barn skal ha muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, enten det er dans, svømming eller fotball. Vi ønsker at alle barn skal ha like muligheter, og at alle kommuner skal ha gode tilbud for barn og unge. Ungdomsklubber skal få mer penger slik at alle kan treffes på rusfrie arrangementer på fritiden. Ingen skal føle seg alene. Alle som vil delta på aktivitet, skal få delta på aktivitet.

Høyre vil: 
Passe på at alle får delta på minst en fritidsaktivitet
At alle skal ha gode fritidstilbud
Ha flere og bedre ungdomsklubber