Dame som er sliten

Svalbard

Høyre vil at det skal være bra for alle å bo og leve livene sine i Longyearbyen. Vi tror på familien, stedet du bor, jobbene våre og alle som jobber frivillig. Det finnes mange muligheter i Longyearbyen og de skal vi bruke sammen.

Høyre vil ta vare på jorden

For Høyre er det selvsagt at vi skal levere jordkloden og byen videre til våre barn og barnebarn i minst like god stand som da vi overtok den. En av de viktigste oppgavene vi har nå er å stoppe den globale oppvarmingen, ødeleggelse av naturen og forsøplingen vi ser rundt oss, spesielt all plasten i havet. Vi vil gjøre det enkelt for alle å ta gode miljøvalg i hverdagen.

Høyre vil: 
At Longyearbyen skal være det mest miljøvennlige samfunnet i Arktisk.
Ta vare på våre arktiske dyr og plantearter.
Støtte frivillige som jobber med å rydde plasten i havet og på tundraen. 

Høyre vil ha verdens beste skole

Skolen skal gi muligheter for alle, både for de som lærer sakte og for de som lærer fort. Høyre vil at elever som synes noen fag er vanskelig, skal få hjelp av en god lærer til å forstå det de sliter med.

Det er mange elever som ikke kan lese, skrive og regne skikkelig når de er ferdige på skolen. Siden alle barn er forskjellige, er det viktig at vi har gode lærere som gjør skolen lærerik, morsom og forståelig for alle.

Vi vil at alle elever skal føle at de blir sett av lærerne, og at alle elever har mulighet til å utvikle egne evner og ferdigheter.

Høyre vil

At alle elever skal lære å lese, regne og skrive skikkelig.
At ingen elever skal bli mobbet.
At alle elever skal ha flinke og motiverte lærere.
At barn på skolen skal få mer aktivitet og bedre hjelp.

Høyre vil at du skal få rask hjelp når du blir syk

Mange unge opplever utfordringer i hverdagen. Derfor er det viktig å gi barn og unge hjelp før de vonde tankene blir for store.

Vi mener at du, sammen med foreldrene dine, skal få lov til å være med å bestemme hva slags hjelp du skal få hvis du blir syk. Vi vil også at mennesker som trenger ekstra hjelp skal få en enklere hverdag. 

Høyre vil
Ha nok helsesykepleiere i skolen.
Gi barn og unge som strever med vonde følelser hjelp når de trenger det.


Høyre vil at du skal komme raskt og trygt hjem

Det er viktig at du kan ta enkle miljøvennlige valg i hverdagen. Vi vil at Longyearbyen skal legge til rette for mer miljøvennlig transport og utvikle et kollektivtilbud slik at du ikke trenger å bruke bilen like ofte. Hvis du går eller sykler til skolen er det også viktig for oss at du har en trygg skolevei. 

Høyre vil
Vil jobbe for å ta i bruk miljøvennlige selvkjørende busser.
At du skal kunne sykle og gå trygt til skolen.
Ha trygge og gode veier slik at ingen barn eller voksne blir skadet i trafikken.

Høyre vil at du skal få en trygg og god jobb når du blir voksen

Vi vil at alle barn skal få seg en jobb de har lyst på når de blir voksne. Vi vil at alle skal føle seg inkludert der de jobber og at flere mennesker enn i dag får seg jobb. Vi synes det er bra når unge har egne ideer og starter egne bedrifter.

Høyre vil
At alle skal ha en trygg og god jobb å gå til.
Gi flere unge arbeidserfaring sånn at flere velger yrkesfag.
Hjelpe de som faller ut av skolen til å enten fullføre eller få seg en jobb.

Høyre vil at alle skal få delta på aktiviteter i fritiden

Barn er forskjellige og ønsker ulike fritidstilbud. Vi vil at alle barn og unge skal ha glede av det som er fint å gjøre i Longyearbyen, enten du liker å dra på tur, sparke fotball, delta på kulturskolen eller drive med gaming. Vi vil at klubben skal være tilgjengelig hver dag og at det skal være enkelt for frivillige å få støtte.

Høyre vil
Vil bekjempe ensomhet blant ungdom, blant annet ved å gi dem en møteplass som de kan bruke hver dag.
Passe på at alle barn får være med på minst én fritidsaktivitet, uavhengig av om foreldrene har mye eller lite penger.
Etablere utlånsordning av utstyr, som ski, skøyter, snowboard og sykler, for barn og unge.

Longyearbyen skal være en by for alle

I Longyearbyen bor det mennesker med bakgrunn fra nesten 50 forskjellige land. Det gjør byen vår unik og spennende. Alle skal føle seg velkommen i byen vår. Det må bli enklere for de som flytter hit å lære seg norsk slik at de raskere kan ta del i lokalsamfunnet.

Høyre vil
At ingen skal oppleve rasisme i byen vår.
Hjelpe alle barn som vokser opp i Longyearbyen med å lære seg norsk før de starter på skolen.
Legge til rette for norskopplæring for alle som flytter til Longyearbyen.