Dame som er sliten

Troms og Finnmark

Vi tror på deg og hvert enkelt menneske. Vi tror på familien, stedet du bor, jobbene våre og alle som jobber frivillig. Det finnes mange muligheter i Troms og Finnmark og de skal vi bruke sammen.

Høyre vil ta vare på jorden

De voksne må passe godt på naturen og miljøet. Dere skal overta jorden i minst like god stand som det de voksne gjorde. Troms og Finnmark har mye kyst. Derfor er Høyre opptatt av at livet i havet og at vi gjør enda mer for å ta bort alt plasten som ligger i havet. 

Høyre vil: 
Rydde opp plasten i havet og passe på at det ikke havner mer plast der
Finne opp teknologi sånn at vi slipper ut mindre klimagass i luften
Passe på at vi ikke forsøpler i naturen vår 

Høyre vil ha verdens beste skole

Høyre vil at alle barn skal ha en god barndom. Det er for mange elever som synes noen fag, eller litt av et fag er vanskelig. Derfor mener vi det er så viktig med gode lærere som gjør skolen morsom og forståelig. Det er også viktig at alle elever har det bra på skolen og at ingen blir mobbet. 

Høyre vil:
At alle barn skal ha flinke lærere som gjør skolen morsom
At alle elever skal få den hjelpen de trenger når de syns noe er vanskelig
At ingen skal bli mobbet

Høyre vil at du skal få rask hjelp når du blir syk

En av de største utfordringene vi har i dag er at mange sliter med vonde tanker. Det er ikke bra at det de siste årene har blitt flere og flere barn og unge som sliter med vonde tanker. For Høyre er det viktig å jobbe for at færre skal slite med vonde tanker og føle seg ensomme.

Høyre vil:
Gjøre mer for barn og unge som sliter med vonde følelser
At alle barn skal ha gode mat- og måltidsopplevelser på skolen
At du, sammen med foreldrene dine, skal være med å bestemme hvilken hjelp du skal få

Høyre vil at du skal komme raskt og trygt hjem

Høyre syns det er viktig at du kan reise på veien, med fly og med båt sånn at du kan bo og jobber der du vil. Målet vårt er at du skal komme deg raskt frem dit du skal uten at det skader miljøet. Troms og Finnmark har lange avstander og være kan være tøft. Da må vi ha trygge måter å komme oss frem på. Mange barn går til skolen langs en bilvei. Derfor er det viktig at vi bygger flere gangveier og sykkelveier. 

Høyre vil: 
At alle elever skal ha en trygg skolevei
At flere skal velge buss, ferge og hurtigbåt
Bygge mer gangvei og sykkelvei

Høyre vil at du skal få en trygg og god jobb når du blir voksen

Høyre vil at alle skal ha en jobb å gå til. Det er viktig for å kunne ta vare på seg selv og familien sin, men også for å oppleve mestring. I dag er det flere som ikke har en jobb å gå til og det er spesielt dumt når det gjelder unge mennesker. Troms og Finnmark har gode muligheter for å skape nye og spennende jobber. 

Høyre vil:
At alle skal ha en trygg og god jobb å gå til
Gjøre det enklere å skape nye jobber
Skaffe flere elever på yrkesfag en læreplass

Høyre vil at alle skal få delta på aktiviteter i fritiden

Idrett, frivillighet og fritid er viktige plasser hvor folk møtes og hvor du føler deg som en del av et større fellesskap. Friluftsliv er viktig for mange i Troms og Finnmark. Vi har masse fin natur og muligheter for å gå på tur og være ute i frisk luft. 

Høyre vil: 
Merke flere turstier 
Bygge flere idrettsanlegg
At ingen skal føle seg ensomme