Dame som er sliten

Trøndelag


Høyre mener du skal være sjef i ditt eget liv og kunne ta gode valg for deg og familien din. Høyre er et liberal-konservativt parti. Det betyr at vi vil ta vare på noen verdier som har formet samfunnet, men være åpen for endringer som gjør samfunnet bedre. Høyre vil at det skal være bra for alle å bo og leve livene sine i Trøndelag.

Høyre vil ta vare på jorden

Høyre mener at vi som voksne må passe på naturen og miljøet slik at barn som vokser opp i dag får overta jorda i minst like god stand som det vi gjorde. Vi vil at det skal bli enklere og koste mindre å ta valg som er bra for miljøet. For eksempel skal en elbil være billigere enn en vanlig bil, men aller helst vil vi at folk skal ta buss eller tog. Vi skal passe på miljøet og beskytte dyr og natur. Trøndelag har mye kyst, derfor er vi opptatt av livet i havet og vil gjøre mer for å få bort plast i havet.
Høyre vil:
Gjøre det enklere og billigere å være miljøvennlig 
Finne opp teknologi for å slippe ut mindre farlige gasser i luften
Rydde opp plasten i havet og passe på at det ikke kastes ny plast der

Høyre vil ha verdens beste

En god barndom varer hele livet. Høyre vil at alle barn skal ha en god barndom. Vi mener det er viktig at alle elever som synes noen fag, eller deler av faget er vanskelige skal få hjelp fra en god lærer til å forstå det de sliter med. Det er mange elever som ikke kan lese, skrive og regne ordentlig når de er ferdig på skolen. Derfor er det viktig at vi har gode lærere som gjør skolen morsom, lærerik og forståelig. Høyre har like høye ønsker for elevene som elevene har for seg selv.
Høyre vil: 
At alle elever skal få en god lærer
At elever som synes skolen er vanskelig skal få den hjelpen de trenger
At ingen skal bli mobbet
At alle skal få velge selv hvilken videregående de vil gå på

Høyre vil at du skal få rask hjelp når du blir syk

Høyre vil at du skal få god hjelp når du er syk og at du skal få den hjelpen du trenger raskt. Vi mener at du, sammen med foreldrene dine, skal få lov til å være med å bestemme hva slags hjelp du skal få. Vi vil også at det skal være lettere å ta gode og sunne valg i hverdagen.
Høyre vil:
At du skal få rask hjelp når du blir syk, uansett hvor du bor
Gjøre mer for barn og unge som har vonde tanker
Gi eldre bedre mat, mer aktivitet og bedre hjelp


Høyre vil at du skal komme raskt og trygt hjem

Høyre vil at du skal komme deg raskt og trygt til skolen og når du og familien din er på reise.  Og varene som lages i kommunen må transporteres til de som kjøper dem.
Høyre vil:
Bruke mer penger på gode veier med mer asfalt slik at alle kommer trygt frem.
Sørge for at alle i Trøndelag kan reise med buss, tog, båt eller fly.
Sørge for at biler, busser, tog og båter slipper ut minst mulig skadelige gasser.

Høyre vil at du skal få en trygg og god jobb når du blir voksen

Å ha en jobb gir deg muligheten til å ta vare på deg selv og familien din. Det er også viktig for samfunnet og bedriftene. Høyre vil at alle skal trives der de jobber og at flere mennesker enn i dag får seg jobb. I dag er det for mange som ikke har en jobb og gå til, og det er spesielt dumt når det gjelder unge mennesker.
Høyre vil: 
At alle skal ha en trygg og god jobb å gå til
Gjøre det enklere å skape nye jobber
Hjelpe de som mister jobben med å finne en ny jobb
Gi alle en utdanning sånn at de lettere kan få seg en jobb

Høyre vil at alle skal få delta på aktiviteter i fritiden

Å ha noe å gjøre sammen med vennene dine når du har fri er viktig. Du skal ha muligheten til å velge aktiviteter som du liker, som du kanskje kan lære noe av, som kan holde deg i god form og som ikke koster for mye, slik at alle kan ha mulighet til å delta. Idrettslag, sangkor, kulturskoler og andre aktiviteter er en fin måte å få seg venner hvis man nettopp har flyttet til stedet. Og man lærer hvordan man kan hjelpe andre.
Høyre vil:
At alle skal få et fritidskort sånn at du kan delta på aktiviteter
Støtte lag og organisasjoner som lager aktiviteter for barn og unge
Bygge idrettsanlegg, turstier, lekeparker og andre hus og anlegg for aktivitet