Dame som er sliten

Vestfold og Telemark

Vi tror på deg og hvert enkelt menneske. Vi tror på familien, stedet du bor, jobbene våre og alle som jobber frivillig. Det finnes mange muligheter i Vestfold og Telemark og de skal vi bruke sammen.

Høyre vil ta vare på jorden

Vi må stoppe klimaendringene, og ta vare på planeten vår. For å få ned utslippene våre må vi være flinke til å jobbe sammen med resten av verden, men vi må også gjøre smarte ting der vi bor. I Høyre vil vi at det skal være enklere og billigere for alle å ta valg som er bra for klimaet og miljøet. Vi må også ta godt vare på naturen vår, slik at alle kan få gode naturopplevelser i nærheten av der de bor.

Høyre vil: Gjøre det enklere å sortere søppel sånn at plasten ikke havner i naturen• At det skal være enkelt for oss som bor i Vestfold og Telemark å ta valg som tar vare på miljøet• At når vi kjøper, bygger eller bruker noe så skal det ikke skade klimaet

Høyre vil ha verdens beste skole

Høyre vil at alle barn skal ha en god barndom. Barn bruker mye av tiden sin på skolen, derfor er det viktig at skolen er et bra sted å være. Da må elevene få hjelp av en god lærer når noe er vanskelig, og det er viktig at vi har lærere som gjør skolen lærerik, forståelig og interessant. 

Høyre vil:
At alle elever skal ha flinke og motiverende lærere
At de som synes noen fag er vanskelige skal få den hjelpen de trenger
At alle skal ha det bra på skolen og ikke bli mobbet

Høyre vil at du skal få rask hjelp når du blir syk

Høyre vil at alle skal få god og rask hjelp når de blir syke. Det er viktig for både barn, voksne og eldre at de blir tatt godt vare på når de trenger helsehjelp. Vi mener at det er viktig at barn og unge med vonde følelser får hjelp og noen å prate med. Vi vil også at det skal være lett å ta gode og sunne valg i hverdagen, slik at det er enklere å holde seg aktiv og frisk.

Høyre vil: 
At barn og unge som sliter med vonde følelser skal få bedre hjelp
At eldre skal få bedre mat og mer aktivitet
At de som er syke skal få god hjelp og føle seg trygge

Høyre vil at du skal komme raskt og trygt hjem

At veiene og gang- og sykkelveiene er trygge er viktig for alle som går, sykler og kjører på dem. Mange barn går eller sykler til skolen, til fritidsaktiviteter og for å besøke venner, og da vil vi i Høyre at det skal være trygt å gjøre det.

Høyre vil: 
Gjøre det enklere å gå, sykle eller ta buss istedenfor å kjøre bil
Ha trygge gangveier og sykkelveier
Ta godt vare på veiene våre slik at de er trygge å bruke

Høyre vil at du skal få en trygg og god jobb når du blir voksen

Høyre vil at alle skal få en god jobb når de blir voksne. Vi vil at alle skal føle seg inkludert der de jobber og at flere mennesker enn i dag får seg en jobb. Da er det viktig at videregående skole gjør deg klar til å være student eller å begynne i jobb, og at det er mulig å skape sin egen jobb.

Høyre vil: 
At alle skal ha en trygg jobb å gå til
Være på lag med de som driver eller vil skape jobber
At yrkesfag på videregående skal gi deg det du trenger for å gjøre en god jobb

Høyre vil at alle skal få delta på aktiviteter i fritiden

Mange barn har mye glede av å bruke fritiden sin på aktiviteter de liker sammen med andre som liker det samme. Vi i Høyre vil støtte opp om barns mulighet til å delta i ulike fritidsaktiviteter. For oss er det viktig at barn får kjenne på gleden ved å score et mål, lære seg et instrument, å oppdage nye ting i naturen eller å få til noe nytt sammen med andre.

Høyre vil: 
At alle barn skal ha mulighet til å delta på minst en fritidsaktivitet
Støtte de som tilbyr aktiviteter til barn som for eksempel idrettslag og kulturskoler
At det skal finnes stier, parker og fine turområder sånn at det skal være enkelt å kose seg i naturen