Dame som er sliten

Vestland

Alle mennesker er like viktige og Høyre har troen på alle. Deg, familien, nærmiljøet, de som er på jobb og alle de frivillige. Det finnes mange muligheter i Norge, og de skal vi bruke sammen.

Høyre vil ta vare på jorden

Klimaendringene er den største utfordringen vi mennesker har nå. Det betyr at vi bergensere må jobbe for å skape en renere luft i byen samtidig som vi må gjør det enklere for alle å være miljøvennlige. Høyre mener at det skal være dyrt å forurense, og billig å være miljøvennlig. 
Høyre vil:
Bytte ut kunstgressbaner med miljøvennlige stoffer slik at vi reduserer forurensingen. 
Gjøre det lettere å bytte ut gamle vedovner rundt Bergen sentrum. 
Bygge bybanen til Fyllingsdalen. 
Ha flere buss- og baneavganger. 

Høyre vil ha verdens beste skole

En god barndom varer hele livet. Det betyr at alle barn skal få gå på verdens beste skole. På den måten kan vi sørge for at alle har mulighet til å bli akkurat det de vil. Dessverre er det mange barn som ikke har lært å regne og skrive ordentlig og disse barna må vi hjelpe.  
Høyre vil:
At alle skal ha gode lærere.
At alle som synes skolen er vanskelig skal få den hjelpen de trenger.
At ingen skal bli mobbet.

Høyre vil at du skal få rask hjelp når du blir syk

Hvis du blir syk så må du kanskje på et sykehus. Det er utrolig viktig at vi har leger, sykepleiere og andre som jobber på sykehuset som er klar til godt vare på alle hvis du blir syk eller skadet. 
Høyre vil: 
Gjøre mer for barn og unge som ikke har det så bra.
Sørge for at alle får rask hjelp når de trenger det.
Gi de som er eldre bedre mat og sørge for at de får den hjelpen de trenger.

Høyre vil at du skal komme raskt og trygt hjem

I det nye fylket Vestland vil vi ha 5600 kilometer med veier som vi må fikse og gjøre bedre. Det er like langt som å kjøre til Paris og tilbake igjen. Da må vi bruke mer penger på veiene våre, sånn at de er trygge å kjøre på og vi kan komme oss raskt frem og trygt hjem! 
Høyre vil: 
Bruke mer penger på å reparere veiene våre.
Gjøre det tryggere å kjøre på de stedene der det ikke er trygt nå.
Bygge mer vei og jernbane.

Høyre vil at du skal få en trygg og god jobb når du blir voksen

For Høyre er det viktig at alle har en jobb å gå til når de er store nok til det. Det er kjempeviktig for å leve et godt liv at alle kan ha en trygg og god jobb. Vi vil gjøre at det skapes enda flere jobber i Norge, sånn at alle kan få en jobb som de synes er spennende. 
Høyre vil: 
Skape flere jobber, sånn at alle kan få seg en jobb.
Hjelpe de som har hatt det litt vanskelig til å få seg en jobb

Høyre vil at alle skal få delta på aktiviteter i fritiden

Alle barn og unge må ha muligheten til å delta på aktiviteter i fritiden sin. Det skal ikke være pengene til mamma og pappa som bestemmer om barn og unge får delta. Vi vil at også de som kommer fra familier som ikke har så mye kan få gjøre ting etter skolen. 
Høyre vil
At flere skoler skal få idretts-SFO. 
Gi barn fra familier med lav inntekt gratis timer i barnehagen