Dame som er sliten

Viken

Vi vil at du skal være sjef i ditt eget liv og kunne ta egne valg for deg og familien din. Vi vil at alle mennesker skal kunne bo og jobbe i Viken, samme om du er ung eller gammel.

Høyre vil ta vare på jorda

En av de viktigste oppgavene vi har nå er å stoppe den globale oppvarmingen, ødeleggelse av naturen og forsøplingen vi ser rundt oss, spesielt med tanke på plast. Vi skal ta ansvar for et godt klima og miljø. Vi vil at energien vi bruker skal kunne brukes flere ganger og at bussene, togene og bilene skal være miljøvennlige.

Høyre vil: 
Bruke biler, busser som ikke ødelegger miljøet
Rydde opp alt plasten i havet og passe på at ingen kaster mer søppel der

Høyre vil ha verdens beste skole

Vi vil ha en skole som gir muligheter for alle. En god skole gir elevene muligheten til å mestre og skape sin egen fremtid. For at alle elever skal oppleve kunnskap og mestring når de går på skole må vi ha gode lærere og et trygt læringsmiljø.

Høyre vil:
At alle elever skal ha en flink og motiverende lærer
At ingen skal bli mobbet
At alle elver skal bli sett og få hjelp til det de synes er litt vanskelig

Høyre vil at du skal få rask hjelp når du blir syk

Vi vil at alle raskt skal få hjelp når de trenger det. Mange unge opplever utfordringer i hverdagen, derfor er det viktig å sørge for at man får hjelp før utfordringene blir for store. Derfor vil vi at skolene skal ha en god helsetjeneste. Vi vil at mennesker som trenger ekstra hjelp skal få en enklere hverdag. 

Høyre vil: 
At alle elever skal ha tilgang på helsetjeneste på skolen
Hjelpe barn og unge som har vonde følelser
At du skal ha en flink tannlege der du bor  

Høyre vil at du skal komme raskt og trygt hjem

Det er viktig at vi har gode veier som bilene kjører på og at bussene og togene kjører ofte og langt nok. Vi vil at det skal være enkelt å bruke buss, tog og bil i Viken. For at det skal være enkelt å bruke buss og tog i hele fylket vil vi at du bare skal trenge en billett for hele reisen din, uansett hvor lang den er. Hvis du går eller sykler til skolen er det også viktig for oss at du har en trygg skolevei.

Høyre vil:
Ha gode og trygge veier sånn at folk og varer kommer seg trygt frem
Gjøre det enklere å reise med buss og tog
At alle som sykler eller går til skolen skal ha en trygg skolevei


Høyre vil at du skal få en trygg og god jobb når du blir voksen

Vi vil at alle barn skal få seg en jobb de har lyst på når de blir voksne. Derfor er det viktig at vi har gode videregående skoler. Dette er viktig fordi det du lærer på videregående betyr noe for at du kan studere videre eller gå rett ut i jobb. 

Høyre vil:
Ha Norges beste videregående skoler
Ha flere læreplasser for de som går på yrkesfag
At enda flere skal fullføre videregående

Høyre vil at alle skal få delta på aktiviteter i fritiden

Vi vil at alle barn skal ha glede av de fine tingene i Viken. Derfor er det så viktig for oss at alle barn skal ha mulighet til å delta på forskjellige fritidsaktiviteter.

Høyre vil: 
Passe på at alle barn og unge får delta på fritidsaktiviteter
Bygge flere idrettsanlegg som kan brukes til forskjellige aktiviteter
Merke flere turløyper og stier bedre sånn at du finner frem