Aktuelt

49 Høyre-representanter ønsker renominasjon til nye Viken!

Alle sittende fylkestingsrepresentanter og vararepresentanter i Akershus, Buskerud og Østfold har blitt kontaktet med spørsmål om de ønsker å stille seg til disposisjon for renominasjon til Høyres valgliste ved fylkestingsvalget 2019 i Viken. Så mange som 49 har takket ja, og kun 28 av 77 totalt har takket nei. Dette gir nominasjonskomiteen et veldig godt utgangspunkt for nominasjonsarbeidet som...

Stortingstur med Bedriftskanalen i Buskerud

Bedriftskanalen er Høyres kontaktnettverk for næringslivet. Den 7. juni i år arrangerer Bedriftskanalen i Buskerud omvisning på Stortinget og møte med næringsministeren og flere av våre stortingsrepresentanter. ...

Resolusjoner fra årsmøtet 2018

Buskerud Høyre vedtok i alt 8  resolusjoner på årsmøtet 9.-10. februar på Sundvolden. Disse er: Eggdonasjon Teknologi og programmering i tidlig alder Tilbud til rusavhengige i Buskerud Fjellkommuner Aktive lokalsamfunn Vekst og optimisme for næringslivet i Buskerud Integrering i arbeidslivet Viken fylke — fra fjord til fjell ...

Regjeringen Solberg utvidet

Statsminister Erna Solberg presenterer i dag den utvidede regjeringen, som nå består av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.  ...

Historisk valgseier

Folket i Buskerud har gitt Erna Solberg fornyet tillit som landets statsminister. Buskerud Høyre gjør et av sine beste valg. Tusen takk for at du gjorde det mulig! Nå skal vi levere mer ny politikk.

300 stemmer og 150 timer unna historie

Buskerud Høyres meningsmåling tatt opp denne uken viser at Høyre er 300 stemmer unna å ta Aps tredjemandat, og sikre fortsatt borgerlig flertall i Buskerud på valgdagen. Vi er litt over 150 timer unna at valglokalene stenger mandag 11. september. ...

Et løft for eldreomsorgen

Vi er alle opptatt av en trygg og verdig alderdom. Vi vil ha hjelp når vi trenger det og sykehjemsplass når det er nødvendig. For å lykkes i å skape pasientens omsorgstjeneste i kommunene trengs mer kunnskap og kompetanse.

Ny utredning om utbygging på strekningen Hokksund-Kongsberg

- Regjeringen ønsker at flere pendlere skal velge tog i og mellom de store byområdene. Vi bygger ny infrastruktur og styrker vedlikeholdet av den eksisterende jernbanen. Slike tiltak legger til rette for økt rutetilbud og mer punktlig togtrafikk. Vi har nå mottatt en utredning om utvikling av jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg. Denne tar vi med oss i arbeidet med ny Nasjonal transportplan,...

Tidsplan for nominasjonen i Buskerud

Buskerud Høyre har utarbeidet en tidsplan for nominasjon til Høyres stortingsliste for 2017-2021. Tidsplan har til hensikt å gi hele fylkespartiet anledning til å komme med forslag og uttalelser om prosess og kandidater....

Les intervju med ny gruppeleder

Konstituerende fylkestingsmøte i Drammen er avholdt, det samme er folkevalgtopplæring med administrasjonen i fylkeskommunen på Ringerike. Vi har satt oss ned med Høyres nyvalgte gruppeleder, tidligere ordfører i Røyken, Rune Kjølstad....

Ungdomspakken

Regjeringen la mandag denne uken frem tiltakspakken for ungdom, Buskerud Høyres Oda Strand skriver om tiltakene