Aktuelt

Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteen for Viken Høyres fylkestingsgruppe innstiller følgende på topp tre: Anette Marie Solli fylkesrådslederkandidat, Bærum Tore Opdal Hansen fylkesordførerkandidat, Drammen Simen Nord, Moss ...

Alfabetisk kandidatliste til fylkestingsvalget 2019

Nominasjonskomiteen for Viken Høyres fylkestingsliste har lagt frem en alfabetisk kandidatliste. I tidsrommet 1.-20.oktober skal kommuneforeningene i Akershus, Buskerud og Østfold avholde prøvenominasjoner. Den 2. november offentliggjør nominasjonskomiteen sitt forslag til valgliste. Nominasjonsmøtet avholdes lørdag 17.november på Sundvolden Hotell. ...

Økning i antall lærekontrakter i Vikenfylkene

Fellesnemnda for Viken har vedtatt sin visjon «Viken viser vei» med målord: Bærekraft, Utvikling, Kompetanse». Dette er godt for fremtiden og tallene under viser at fylkene som danner Viken ikke starter på bar bakke i arbeidet med å formidle lærekontrakter. ...

Høyre største parti i Viken

På en meningsmåling for fylkestingsvalget i nye Viken får Høyre en oppslutning på hele 32,8%! 1000 personer fra Akershus, Buskerud og Østfold er intervjuet i målingen som viser at Høyre er det klart største partiet, samtidig som Arbeiderpartiet går kraftig tilbake. Høyre er med dette for første gang større enn Arbeiderpartiet....

Uansvarlig av Ap å skulle stanse fellesnemndas arbeid

Et stort mindretall i Fellesnemnda med fylkesordfører Anette Solli i spissen har i dag stanset et ikke-utredet forslag om å stanse arbeidet til fellesnemnda for nye Viken. Hun mener at det ville vært uansvarlig å fatte en slik beslutning over bordet....

Vi må snakke om barnefattigdom

Ronja Vinneng  tar opp vet viktig tema i Drammens Tidende mandag 16. juli, barnefattigdom. Hun roser frivillige organisasjoner og frivillige som jobber med barn og ungdom for å gi de en bedre oppvekst. Jeg slutter meg helhjertet til rosen. Barnefattigdom er en av vårt samfunns største utfordringer. Barnefattigdom må bekjempes. ...

Stortingstur med Bedriftskanalen i Buskerud

Bedriftskanalen er Høyres kontaktnettverk for næringslivet. Den 7. juni i år arrangerer Bedriftskanalen i Buskerud omvisning på Stortinget og møte med næringsministeren og flere av våre stortingsrepresentanter. ...

Resolusjoner fra årsmøtet 2018

Buskerud Høyre vedtok i alt 8  resolusjoner på årsmøtet 9.-10. februar på Sundvolden. Disse er: Eggdonasjon Teknologi og programmering i tidlig alder Tilbud til rusavhengige i Buskerud Fjellkommuner Aktive lokalsamfunn Vekst og optimisme for næringslivet i Buskerud Integrering i arbeidslivet Viken fylke — fra fjord til fjell ...

Regjeringen Solberg utvidet

Statsminister Erna Solberg presenterer i dag den utvidede regjeringen, som nå består av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.  ...

Historisk valgseier

Folket i Buskerud har gitt Erna Solberg fornyet tillit som landets statsminister. Buskerud Høyre gjør et av sine beste valg. Tusen takk for at du gjorde det mulig! Nå skal vi levere mer ny politikk.

300 stemmer og 150 timer unna historie

Buskerud Høyres meningsmåling tatt opp denne uken viser at Høyre er 300 stemmer unna å ta Aps tredjemandat, og sikre fortsatt borgerlig flertall i Buskerud på valgdagen. Vi er litt over 150 timer unna at valglokalene stenger mandag 11. september. ...

Et løft for eldreomsorgen

Vi er alle opptatt av en trygg og verdig alderdom. Vi vil ha hjelp når vi trenger det og sykehjemsplass når det er nødvendig. For å lykkes i å skape pasientens omsorgstjeneste i kommunene trengs mer kunnskap og kompetanse.

Ny utredning om utbygging på strekningen Hokksund-Kongsberg

- Regjeringen ønsker at flere pendlere skal velge tog i og mellom de store byområdene. Vi bygger ny infrastruktur og styrker vedlikeholdet av den eksisterende jernbanen. Slike tiltak legger til rette for økt rutetilbud og mer punktlig togtrafikk. Vi har nå mottatt en utredning om utvikling av jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg. Denne tar vi med oss i arbeidet med ny Nasjonal transportplan,...

Tidsplan for nominasjonen i Buskerud

Buskerud Høyre har utarbeidet en tidsplan for nominasjon til Høyres stortingsliste for 2017-2021. Tidsplan har til hensikt å gi hele fylkespartiet anledning til å komme med forslag og uttalelser om prosess og kandidater....

Les intervju med ny gruppeleder

Konstituerende fylkestingsmøte i Drammen er avholdt, det samme er folkevalgtopplæring med administrasjonen i fylkeskommunen på Ringerike. Vi har satt oss ned med Høyres nyvalgte gruppeleder, tidligere ordfører i Røyken, Rune Kjølstad....

Ungdomspakken

Regjeringen la mandag denne uken frem tiltakspakken for ungdom, Buskerud Høyres Oda Strand skriver om tiltakene