3 på tinget i ny måling

I en ny meingsmåling for Buskerud får Høyre 27,1 prosent og dermed 3 representanter på tinget. 

Drammenser og Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, er strålende fornøyd med målingen fra Respons Analyse.

  • Dette gir oss stor motivasjon til å arbeide hver dag frem mot valget, for å fortjene velgernes tillit, sier Helleland.

I rå-tallene blir Høyre målt til største parti, og skulle målingen stemme vil Høyre på ny få tre representanter fra Buskerud på Stortinget.

  • Det er viktig for Buskeruds befolkning å ha god representasjon fra Høyre på Stortinget. I inneværende periode har det hatt stor betydning for å få plass Ringeriksbanen og nytt storsykehus i Drammen, sier drammenseren.

Målingen innebærer at både Anders Werp, Kristin Ørmen Johnsen og Trond Helleland kan kjempe for Buskerud i fire nye år. Trond mener Buskerud trenger mer Høyre-politikk.

  • I Hallingdal, Numedal og resten av distrikts-Buskerud er arbeidsledigheten lavere enn på lenge, reiselivet går så det suser og det er fullt trøkk i bygg- og anleggsnæringen. Næringslivet i Buskerud trenger ikke store skatteøkninger, sier Helleland.

Fakta om målingen

Respons for Høyre. Målingen er foretatt 2-4 august per telefon.

O

EV

Ap

32,0

0,2

H

27,1

-1,9

Frp

16,0

-2,6

SV

2,8

0,1

Sp

9,8

3,7

KrF

3,0

-0,2

V

4,0

-0,6

MDG

2,6

0,4

O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.

Antall spurte: 801 (gir vanlige feilmarginer)

 

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2 og 3.5 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.

 

For komplette bakgrunnstall trykk her.