Foto: HBV/Høgskolen i Sørøst-Norge

Børge Brende foreleste på HBV

Utenriksministeren foreleste for et fullsatt auditorium mandag

Mandag 7/9 hadde Børge Brende tatt turen til Drammen og Høgskolen på Papirbredden.

Han foredro over temaet "Utenrikspolitikk i en global krisetid". Forelesningen ble fulgt av et fullt auditorium og det ble stilt interessante spørsmål fra salen om meget kompliserte temaer. Utenriksminister Brende var klar på våre forpliktelser og ikke minst på Norges forankring i Europa og NATO. Uten en slik forankring ville det vært vanskeligere å holde en rak rygg og tale i mot radikalisering og tilløp til despotismen i verden.