Buskerud Høyre holder tre mandater!


Respons Analyse har på oppdrag fra Høyres Hovedorganisasjon tatt ut respondentene i Buskerud på byråets seks nasjonale målinger første halvår, i alt 320. For disse er det beregnet en partioppslutning i fylket med vekting på vanlig måte (respondentenes svar på landsmålingene gir alle opplysninger som er nødvendige for å beregne oppslutningen i Buskerud).

Dette er ingen vanlig måling, fordi beregningen bygger på intervjuer over seks måneder. Tallene gir derfor et inntrykk av partienes nivåer i Buskerud i første halvår sett under ett, i motsetning til vanlige partimålinger som gir et øyeblikksbilde da målingen tas opp.

Halvtårstallene er gledelige for Høyre, og viser at partiet med topp innsats i valgkampen kan beholde de tre mandatene som ble vunnet i det sterke valget i 2013.

Respons har funnet denne oppslutningen for partiene i Buskerud første halvår (snittet for de to målingene fra InFact for Drammens Tidende i år i parentes): Ap 36,2 (32,4) – H 27,9 (25,4) – Sp 11,7 (14,0) – Frp 13,5 (12,3) ­– KrF 2,0 (3,7) – V 1,8 (3,6) – SV 3,5 (3,4) – MDG 1,9 (2,1) – R 0,9 (1,8).

Dette gir Ap og Høyre tre direktemandater, Frp og Sp ett hver. Hvem som vinner utjevningsmandatet beror på en nasjonal beregning, og kan ikke fastslås ut fra disse tallene.

For Høyre vil et eventuelt valg på 27,9 i Buskerud svare til et nasjonalt nivå på nesten 26 pst – hvis de øvrige atten fylkene gjør det relativt sett like bra.

Dette er halvtårstall med omtrent like mange respondenter hver av de seks månedene. Ap har i år vært sterkest i starten på året. Høyre har hatt omtrent samme nivå nasjonalt i hele første halvår. Senterpartiet har gjort det bedre i andre kvartal enn i første. Skal undersøkelsen fra Respons sammenlignes med det som kan være nivåene i dag, må hhHHalvtårstallene leses i lys av dette.

Fordi det er 320 respondenter, må tallene leses innenfor feilmarginer som varierer mellom 3,5 og 5,5 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.