Buskerud Høyres stortingsliste er klar!

Buskerud Høyres nominasjonsmøte har vedtatt stortingsvalglisten for valget i 2017. Parlamentarisk leder Trond Helleland topper listen.
Buskerud Høyre avholdt i dag nominasjonsmøte på Tyrifjord Hotell på Vikersund. Alle våre tre sittende stortingsrepresentanter fikk fornyet tillit, hvor Trond Helleland topper listen etterfulgt av Kristin Ørmen Johnsen, Drammen og Anders B. Werp, Øvre Eiker.

153 delegater fra Buskerud Høyres kommuneforeninger var tilstede og vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling.

Jeg er stolt og glad over å få representere Høyre i Buskerud for fire nye år sier Trond Helleland. Vi har klare mål for neste valg, 3 fra Høyre i Buskerud på Stortinget, borgerlig flertall og fire nye år med Erna som statsminister.

Buskerud Høyres stortingsvalgliste for perioden 2017-2021:

 1. Trond Helleland, Drammen
 2. Kristin Ørmen Johnsen, Drammen
 3. Anders B. Werp, Øvre Eiker
 4. Iselin Haugo, Ål
 5. Christopher Amundsen Wand, Hole
 6. Monica Vee Bratlie, Hurum
 7. Syed Wali Haider Gilani, Nedre Eiker
 8. Per Håvard Kleven, Kongsberg
 9. Inger Kammerud, Ringerike
 10. Ana Maria Silver-Harper, Drammen
 11. Dag Øyvind Henriksen, Ringerike
 12. Anita Skretteberg, Modum
 13. Thomas Fosen, Flesberg
 14. Lise Lund, Kongsberg
 15. Egil Ax, Drammen