Regjeringen satser på barn og unge i årets statsbudsjett

Et godt budsjett for barn og unge. Regjeringen satser på barn og unge i årets statsbudsjett.

Et godt budsjett for barn og unge. Regjeringen satser på barn og unge i årets statsbudsjett. Vi styrker tiltak som hjelper barn som lever i familier med vold eller trenger hjelp av barnevernet, uttaler leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget Kristin Ørmen Johnsen. Vi fortsetter å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehager for toåringer til familier med lavinntekt. Bostøtte­ordning og støtte til fritidsaktiviteter økes.

 

Vi vil jobbe med ungdom som faller ut av videregående skole og bevilger 20 millioner kroner til oppfølging av disse ungdommene. Innsatsen til foreldre­støtte rettet mot minoriteter økes. Videre styrkes innsatsen mot mobbing.

 

Vi vil ha trygge barn og trygge unge som digitale brukere. Barn og unge er sårbare på internett. Bruk av sosiale medier er en viktig årsak til at barn og unge opplever kroppspress. Forbrukertilsynet styrkes slik at de får kapasitet til veiledning og tilsyn.

 

Dette er et sterkt og godt budsjett for utsatte barn og familier, uttaler en fornøyd Kristin Ørmen Johnsen.