Forsvarspolitisk utvalg

Innspill til Buskerud Høyres forsvarspolitiske utvalg

Langtidsproposisjonen for forsvaret er lagt frem. Buskerud Høyre ser frem til debatten som kommer og oppfordrer alle til å sende inn sine innspill til Buskerud Høyres Forsvarspolitiske utvalg. Engasjement for Forsvaret ligger i Høyres ryggrad og vi i forsvarspolitisk utvalg vil arbeide med alle innspill vi får. Forsvaret er tjent med en bred debatt - næringslivet, samfunnet og den enkelte er tjent med denne historiske satsingen på forsvaret.

- Marius Kristiansen, leder Buskerud Høyres forsvarspolitiske utvalg