Fortsatt 3 mandater fra Høyre i Buskerud

Rykende ferskt partibarometer for Buskerud viser at Buskerud Høyre fortsatt skal ha 3 mandater på Stortinget og at regjeringsslitasjen er lav. 

 

PARTIBAROMETER FOR BUSKERUD

AUGUST 2017

 

Parti

Stortings-valget 2013

Respons  August 2017

Rødt

0.6

1.1

SV

2.7

2.8

MDG

2.2

2.6

Ap

31.8

32.0

Sp

6.1

9.8

Venstre

4.6

4.0

KrF

3.2

3.0

Høyre

29.0

27.1

Frp

18.6

16.0

Andre *)

1.1

1.6

 

*) Gruppen Andre omfatter 0.4 til Piratpartiet. 0.4 til Liberalistene, 0.4 til Partiet De Kristne og 0.4 til Demokratene.

 

Barometeret er basert på 801 intervjuer. 71 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført i perioden 2. – 4. august 2017. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2013.

 

Følgende spørsmål ble stilt: ‘Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?’ og ‘Stemte du ved stortingsvalget i 2013?  I så fall, hvilket parti stemte du på da?’

 

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2 og 3.5 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.STORTINGSMANDATER FRA BUSKERUD

AUGUST 2017

 

Parti

Stortingsvalget 2013

Respons August 2017

Rødt

0

0

SV

0

0

MDG

0

0

Ap

3

3

Sp

1 *)

1

Venstre

0

0

KrF

0

0

Høyre

3

3

Frp

2

1

Andre

0

0

Totalt

9 **)

8

 

*) Senterpartiet har utjevningsmandatet fra Buskerud inneværende stortingsperiode.

 

**) Buskerud har 8 direktemandater og 1 utjevningsmandat.  Utjevningsmandatet tildeles på grunnlag av nasjonalt valgresultat. På bakgrunn av dagens meningsmåling for Buskerud kan derfor kun fordelingen av de 8 direktemandatene beregnes.

 

 

Høyre har i denne målingen siste mandatet, mens Frp er nærmest til å ta dette.

Bakgrunnstall: https://www.dropbox.com/s/un5rrmgt9jgatri/Tabeller%20partibarometer%20Buskerud%20aug17.pdf?dl=0


Målingen er utført av Respons Analyse på oppdrag fra Buskerud Høyre. Målingen er foretatt 2-4. August 2017 per telefon. Flere detaljer finnes i bakgrunnstallene som ligger tilgjengelig i en åpen Dropbox (se link over).

Link til dokumentasjon fra Respons Analyse: https://www.dropbox.com/s/2x6sqh37me6n01l/Partibarometer_Buskerud_august%202017.pdf?dl=0