Fylkesstyremøte - innledning ved statssekretær Paul Chaffey

Statsekretær Paul Chaffey innledet til debatt

Det ble en god diskusjon og dialog på fylkesstyremøtet etter at statssekretæt Paul Chaffey innledet til debatt om modernisering og fornying av det offentlige Norge og regionreformen  muligheter og utfordringer.