Ungdomspakken

Regjeringen la mandag denne uken frem tiltakspakken for ungdom, Buskerud Høyres Oda Strand skriver om tiltakene

Økende ungdomsledighet – Hva blir gjort?

Det har i løpet av det siste året vært en økning i arbeidsledigheten fra 3,5 til 4,3 prosent. Dette skyldes hovedsakelig svikt i oljeprisen. Selv om Norge trolig vil ha Europas laveste arbeidsledighet ved utgangen av 2015, vil den dessverre antakelig øke. Mange som kan rammes av økt arbeidsledighet er  ansatte i offshorebranjen som står overfor varige omstillinger, mennesker som sliter med lave grunnleggende kunnskaper, og unge mennesker, spesielt de uten videregående opplæring. Halve økningen i arbeidsledighet rammer folk mellom 15 og 24 år. Hva blir gjort?

 

Fra offshore til lærer

Regjeringen foreslår å bevilge midler til 350 nye studieplasser innen det som kalles praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Dette gjør at mange av dem som har mistet jobbene i offshorebransjen og som er gode i realfaglig kan læres opp til å arbeide i skolen.

 

Opplæring i arbeidstiltak

For å hjelpe personer som sliter med grunnleggende kunnskaper styrker regjeringen utdanningen gjennom det som kalles arbeidstiltak. Dette gjør det mulig å få lengre opplæring - på inntil to år.

 

A4-skolen

Ikke alle passer inn i den såkalte A4-skolen. For noen er det lettere å fullføre litt etter litt. Regjeringen vil prøve ut en ny ordning for folk uten videregående opplæring, hvor opplæringen for fag-og yrkesopplæring skjer trinn for trinn i arbeidspraksis.

 

Tiltaksplasser for ungdom

For å møte den økte ledigheten for ungdom setter regjeringen av 250 millioner kroner til 1000 ekstra tiltaksplasser for satsing på ungdom. Det hjelper ungdommer som ønsker å komme i jobb.

 

Lærlingplass

Det står mellom seks og åtte tusen ungdommer uten læreplass. Her har regjeringen og samarbeidspartiene økt lærlingtilskuddet med 10.000 kroner per lærling og skal øke det med ytterligere 2.500 kroner, slik at bedriftene kan fortsette med å ta inn flere lærlinger.

 

NAVs rolle

NAVs arbeidstrening for elever som faller ut av skolen kan bli bedre. Et nytt forslag går i korthet ut på å at arbeidstreningstiltaket blir mer samlet der NAV og fylkeskommunen skal samarbeide i et helhetlig kompetanseløp.

 

Hva kan forbedres?

Garantiordningene for ungdom viser seg å ikke ha fungert så godt. Ordningen går ut på gi rask hjelp til ungdom som er ledige eller har nedsatt arbeidsevne, via aktivitetsplan eller tilbud om arbeidsmarkedstiltak. Garantiordningene kommer nå til å bli gjennomgått slik at ungdom som er ledige eller har nedsatt arbeidsevne forhåpentligvis vil få et bedre tilbud.

 

Dagpenger og utdanning

Tidligere har det vært slik at du ikke kan motta dagpenger og studere samtidig. Permitterte som har påbegynt utdanning har dermed avbrutt utdanningen sin. Nå endres dette regelverket slik at man både kan utdanne seg og få penger til livets opphold.

 

Norge står overfor endringer i tiden som kommer. For å ha styrke til å gjennomføre disse endringene rustes det opp og virkemidlene forbedres. Høyre er særlig opptatt av å hjelpe ungdommen inn i gode jobber, men også det å hjelpe overtallige i enkelte næringer over i nye.

 

Oda Strand

Buskerud Høyre