Godt budsjett for folk og næringsliv i Buskerud

Veksten er tilbake i norsk økonomi, og neste års statsbudsjett legger opp til at det skal skapes enda flere jobber, satsingen på sykehus, utdanning og klimatiltak forsterkes.


Veksten er tilbake i norsk økonomi, og neste års statsbudsjett legger opp til at det skal skapes enda flere jobber, satsingen på sykehus, utdanning og klimatiltak forsterkes.

Forsvaret får tilført neste 5 milliarder kroner neste år, og vi vil bruke 59 milliarder kroner på forsvaret av Norge. Regjeringen leverer et budsjett som er tilpasset den økonomiske situasjonen, det går bedre i Norge nå, og det betyr at vi kan styrke velferden på alle områder, uttaler Trond Helleland, stortingsrepresentant for Buskerud Høyre.

Det blir satset mye på Buskerud i neste års budsjett. Mange store samferdsels­prosjekter settes i gang, og noen fullføres. Neste år åpnes E134 forbi Kongsberg, det bevilges 450 millioner kroner til dette. Ny E16 fra Eggemoen via Jevnaker til Olum startes opp neste år, og 600 millioner kroner avsettes. Det blir også anleggsstart for Bjørum-Skaret på E16 under Sollihøgda, det avsettes 250 millioner kroner. Det blir også anleggsstart på jernbane­prosjektet fra Kobbervikdalen til Drammen, bevilges 602 millioner kroner neste år og på toppen av dette avsettes det over 1000 millioner kroner til videre planlegging av Ringeriksbanen, hvor anleggsstart blir i 2021/2022. Dette viser at den enorme satsingen på samferdsel fortsetter, og at Buskerud bindes sammen på en enda bedre måte, uttaler parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland.

I tillegg vil regjeringen legge til rette for bedre kommuneøkonomi, og økt satsing på kultur, f.eks. Bergverksmuseet og Brageteatret, avslutter en fornøyd Trond Helleland.